Akce: Vyvedení výkonu z HVS SAKO do horkovodů Vinohrady a Líšeň

Akce: Vyvedení výkonu z HVS SAKO do horkovodů Vinohrady a Líšeň
1. 12. 2017 jsme prováděli řízené utahování měřící clony na horkovodu realizovaném společností SAKO Brno.

 
V rámci instalace fakturační měřící tratě DN450 (clona) budou v šachtě AŠ03 instalovány tři přírubové spoje (součást certifikovaných měřicích úseků).
Byli jsme dotázáni firmou Tenza Brno, která projektovala uvedenou část, zda je technicky možné šrouby a matice demontovat, vyměnit 2 ks těsnění a vloženou měřicí nerezovou clonu (kruhový kotouč) a opět spoj dotáhnout.
Reálně hrozí, že se přírubový spoj nepodaří díky tahovým silám demontovat a následně díky klesající teplotě se bude potrubí dilatačně zkracovat, a tedy nepůjde znovu příruby přitáhnout a spojit.
Měřící clony se budou každých 5 let měnit. Jde o stanovené fakturační měřidlo.
Pevnostní návrh celého přírubového spoje byl zvolen pro pevnostní limity horkovodu  130 °C při 25 bar.
V naší divizi Flange management jsme navrhli kompletní řešení přírubových spojů vč. materiálů těsnění, spojovacího materiálu a mazání, způsobu řízeného utahování a následného povolování při využití 4 hydraulických hlav současně. Dále jsme navrhli speciální montážní sady závitových tyčí pro řízené rozvírání přírub.

Aby bylo možné povolit po 5 letech stávající spojovací materiál, bylo součástí návrhu i řešení ošetření veškerého spojovacího materiálu vypalovaným kluzným lakem Power torque  LF Kote 450. Hlavním důvodem je jasně definovaný součinitel tření použitý ve výpočtu, stejný přenos sil ve všech šroubech a tím zajištění rovnoměrného stlačení těsnění po celém obvodu příruby při řízeném utahování.
Power torque LF kote 450 trvale odděluje závit matice od závitu šroubu a zabrání tak vzájemnému kontaktu obou materiálů.
To je záruka, že po 5 letech opět povolíme spojovací materiál, aniž by bylo nutné jej řezat.

Ing. M. Tesař
Manager divize Flange managemen