Vliv mazání spojovacího materiálu na těsnost přírubového spoje

Vliv mazání spojovacího materiálu na těsnost přírubového spoje
Těsnost přírubového spoje ovlivňuje mnoho faktorů. Jedním z podstatných vlivů na výslednou těsnost přírubového spoje má typ mazacího přípravku a způsob mazání použitého spojovacího materiálu.