O-kroužky

V naší nabídce nejdete velice širokou materiálovou i rozměrovou škálu kroužků podle norem DIN, ISO, BSI, ASTM, ČSN a dalších. Rozsáhlá nabídka materiálů umožňuje použití O-kroužků prakticky ve všech typech médií.

K dispozici jsou průřezy šňůry od 0,35 do 40 mm a vnitřní průměry o-kroužků až do 5000 mm.

NBR - Akrylonitril-butadienový elastomer
 • Používá se především v aplikacích s médii na bázi minerálních olejů a tuků.
 • Do teplot od -30 °C do +120 °C
EPDM - Etylen-propylen dien elastomer
 • Používá se především v aplikacích s brzdovými kapalinami (na bázi glykolu) a s horkou vodou.
 • Do teplot od -45 °C do +140 °C
CR - Chloroprenový elastomer
 • Používá se především v chladírenské technice a aplikacích, kde je těsnění vystaveno vnějším povětrnostním vlivům a při výrobě a zpracování lepidel.
 • Do teplot od -20 °C do +100 °C
VMQ - Metyl-vinyl silikonový elastomer
 • Používá se především ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.
 • Do teplot od -60 °C do +200 °C
FKM - Fluorouhlíkový elastomer
 • používá se především v aplikacích s médii na bázi minerálních olejů a tuků za vysokých teplot.
 • Do teplot od -20 °C do 200 °C
FFKM = Perfluorovaný elastomer
 • Pro vynikající chemickou i teplotní odolnost se používá v chemickém a zpracovatelském průmyslu, v aplikacích s agresivním prostředím či vysokými teplotami.
 • Do teplot od -30 °C do +290 °C (podle typu směsi)
Bezešvě poteflonované O-kroužky
 • Teflonová vrstva zajišťuje vynikající chemickou odolnost, pro kterou se používají v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém či potravinářském průmyslu.
 • Do teplot od -60 °C do +200 °C (v závislosti na materiálu – VMQ x FKM)
O-kroužky pokrývají velmi rozsáhlou škálu použití - v průmyslu neexistuje oblast, kde by o-kroužek nebyl použit. Používá se jako vhodné těsnění v jednodušších a zároveň i v certifikovaných aplikacích v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, letectví či automobilovém průmyslu.

O-kroužek se převážně využívá jako statické těsnění. V případě dynamické aplikace je nutné dodržet omezení, které vychází z rychlosti a z těsněného tlaku.

Při výběru O-kroužku je třeba dbát na výběr správného materiálu na základě požadované teplotní, chemické a jiné odolnosti. Přehled o vlastnostech jednotlivých materiálů najdete v záložce materiál.
V porovnání s jinými těsnicími prvky má O-kroužek řadu předností:
 • Je levný, umožňuje nenákladná řešení
 • Jednoduchá drážka snižuje náklady na konstrukci a výrobu
 • Kompaktní tvar dovoluje menší zástavbu
 • Snadná a spolehlivá instalace
 • Použitelnost pro široký rozsah těsnicích aplikací (statické, dynamické, jednočinné nebo dvojčinné)
O-kroužek je nejrozšířenějším způsobem těsnění, protože není náročný na prostor a jeho montáž je velmi jednoduchá. Při správné konstrukci drážek a vhodně zvoleném materiálu plní dlouhodobě svou funkci, jak při statickém, tak při dynamickém používání v rozsahu teplot povolených pro příslušný pryžový materiál.

O-kroužek je uzavřený kroužek s kruhovým průřezem, který se vyrábí převážně z elastického pryžového materiálu, tzv. elastomeru. Velikost O-kroužku je dána jeho vnitřním průměrem d1 a průměrem průřezu d2. O-kroužky se vyrábějí z různých druhů kaučuků za pomoci vulkanizace (sít'ování) polotovaru v lisovacích nebo vstřikovacích formách s bezešvým povrchem.
O-kroužky se vyrábějí dvěma metodami:
 • lisováním (compression moulding - CM)
 • vstřikováním (injection moulding - IM)
V prvním případě se polotovar vloží ručně do formy a potom se forma, která se skládá ze dvou částí, uzavře. Protože je tento postup časově velmi náročný, je vhodný především pro výrobu menších sérií, nebo těsnění větších velikostí. 
Během vstřikování se materiál automaticky zavádí do vstřikovací formy, která se skládá z více dutin pro O-kroužky. Tato metoda je vhodná pro výrobu větších sérií a pro těsnění menších velikostí.
 

Související produkty

Máte zájem o některé z těchto produktů? Kontaktujte nás!

+420 532 196 711