Těsnění pro neparalelní plochy

Chráněno zapsaným průmyslovým vzorem EU č. 001933151

Těsnění POWER®gasket – těsnění pro neparalelní plochy řeší problémy vznikající při nedostatečné elasticitě těsnění a zabraňuje úniku škodlivin do prostředí. Je vhodný i pro aplikace s nízkým počátečním utahovacím momentem anebo tam, kde dochází k ochlazování a opětovnému zahřívání příruby.

 • Díky své konstrukci je těsnění schopno utěsnit i listy přírub ohnuté od předchozích utahování.
 • Nejekonomičtější řešení při požadavku nízkých úniků emisí a zároveň cyklickém teplotím namáhání.
Teplota - oxidační atmosféra: +525 °C
Teplota - pára: +650 °C
Tlak: vakuum až 306 bar (v závislosti na teplotě a rozměru těsnění)
pH: 0-14
Měrná hustota grafitu: 0,64 a 1,84 g/cm3


Funkční části tohoto těsnění tvoří dvě zvlněná kovová jádra, která jsou pokryta pružným grafitem různé hustoty a tloušťky. Takto vyrobená těsnění jsou připevněna na kovové mezikruží. Konstrukce zabezpečuje lepší těsnicí vlastnosti oproti standardně používaným těsněním.

Vlnitý tvar zvyšuje schopnost vrátit se do původního stavu a redukuje povrchovou plochu těsnění na počátku utahování. Zároveň snižuje hodnotu dosedacího tlaku potřebného k dosažení funkčnosti těsnění. Z toho vyplývá stabilita šroubů a zvýšená stálost přítlakové síly během teplotních cyklů. Výrobní postup nanášení grafitu na povrch kovového jádra zabezpečuje jeho aplikaci bez pórů, které se vyskytují u těsnění z grafitových desek.
 

 • Tloušťka těsnění 9,4 mm je prevencí před dosednutím vnějších průměrů přírub na sebe.
 • Deformace těsnění při montáži je min. 2 mm!

Těsnicí materiál - pružný grafit

 • Obsahuje pasivní inhibitor koroze
 • Přizpůsobivý nerovnostem povrchu
 • Bez přísad a lepidel (vysoká čistota)
 • Chemicky odolný
 • Snížená pórovitost
 • Je tepelně vodivý
 • Nízká teplotní roztažnost
 • Nevyrábí se válcováním, proto jsou vlastnosti ve všech směrech stejné

Kovové jádro

 • 316/1.4401; 304/1.4301; 309/1.4828
Běžně se grafit aplikuje na kovové jádro těsnění pouze v jedné hustotě a tím poskytuje výhody pouze této jedné hustoty. Na těsnění POWER®gasket – těsnění pro neparalelní plochy se aplikuje grafit s nízkou i vysokou hustotou, čímž těsnění získává výhody obou hodnot.

Expandovaný grafit obsahuje pasivní inhibitor oxidace a koroze. Inhibitor zabraňuje vzniku koroze na těsnicích plochách a zvyšuje pracovní teplotu v oxidační atmosféře až na +525 °C.

Komplexní řešení - Flange Management

Nabízíme komplexní řešení přírubových spojů – specialisté z divize Flange Management Vám navrhnou a optimalizují těsnění s ohledem na konkrétní provozní podmínky a následně provedou i odbornou montáž. Každý takto realizovaný spoj poté dokladujeme protokolem o utažení. 

Související produkty

Máte zájem o některé z těchto produktů? Kontaktujte nás!

+420 532 196 711