Těsnění pro výměníky - Dynagraph

DynaGraph řeší problémy vznikající při nedostatečné elasticitě těsnění a zabraňuje úniku škodlivin do prostředí. Je vhodný i pro aplikace s nízkým počátečním utahovacím momentem anebo tam, kde dochází k ochlazování a opětovnému zahřívání příruby. Ekonomické řešení při požadavku nízkých úniků emisí.

Běžně se grafit aplikuje na kovové jádro těsnění pouze v jedné hustotě a tím poskytuje výhody pouze této jedné hustoty. DynaGraph má aplikován grafit s nízkou i vysokou hustotou, čímž získává výhody obou hodnot. Používá se výhradně expandovaný grafit GrafTech Grafoil s pasivním inhibitorem oxidace a koroze.

Pracovní teploty: -200° C až +450° C (oxidační atmosféra)
-200° C až +650° C (pára)
Pracovní tlak: vakuum max. 306 bar. (v závislosti na teplotě a rozměru)
Chemická odolnost pH: 0 - 14
Specifická hmotnost grafitu: 0,64 g/cm3 a 1,84 g/cm3
Výpočtové parametry: Y = 35 MPa; m = 3
Rozměry těsnění:  šířky mezikruží: 9,5; 11,10; 12,70; 15,90; 19,10; 22,20; 25,40 mm
tloušťky kovového jádra: 1,6 nebo 3,2 mm


Konstrukce – charakteristika: nosnou část tvoří zvlněné kovové jádro, které je pokryto pružným grafitem různé hustoty a tloušťky. Konstrukce zabezpečuje lepší těsnicí vlastnosti oproti standardně používaným těsněním.
 
Vlnitý tvar zvyšuje schopnost vrátit se do původního stavu a redukuje povrchovou plochu těsnění na počátku utahování. Zároveň snižuje hodnotu dosedacího tlaku potřebného k dosažení funkčnosti těsnění. Z toho vyplývá stabilita šroubů a zvýšená stálost přítlakové síly během teplotních cyklů. Výrobní postup nanášení grafitu na povrch kovového jádra zabezpečuje jeho apliakci bez pórů, které se vyskytují u těsnění z grafitových desek.

Možnost výroby s různými přepážkami a rozměrů dle požadavku zákazníka.
Kovové jádro: nerez 316 (1.4401), 304 (1.4301)
Těsnicí materiál: expandovaný pružný grafit
 • Obsahuje pasivní inhibitor koroze
 • Přizpůsobivý nerovnostem příruby
 • Bez přísad a lepidel (vysoká čistota)
 • Chemicky odolný
 • Snížená pórovitost
 • Je tepelně vodivý
 • Nízká teplotní roztažitost
 • Nevyrábí se válcováním - vlastnosti jsou ve všech směrech stejné

Výhody vysoké hustoty grafitu (1,84 g/cm3)

 • Velké zpětné odpružení
 • Nízká pórovitost, dobré těsnicí schopnosti
 • Vysoká tepelná odolnost
 • Vysoká odolnost vůči tlaku
 • Vysoká pevnost v tahu
 • Dobrá odolnost proti opotřebení

Výhody nízké hustoty grafitu (0,64 g/cm3)
 • Vysoká stlačitelnost 
 • Dobré těsnicí vlastnosti u aplikací vyžadujících malý utahovací moment
 • Přizpůsobivost nerovnostem a povrchu příruby 

Komplexní řešení - Flange Management

Nabízíme komplexní řešení přírubových spojů – specialisté z divize Flange Management Vám navrhnou a optimalizují těsnění s ohledem na konkrétní provozní podmínky a následně provedou i odbornou montáž. Každý takto realizovaný spoj poté dokladujeme protokolem o utažení. 

Související produkty

Máte zájem o některé z těchto produktů? Kontaktujte nás!

+420 532 196 711