POWER®flon FR

Samolepící páska z expandovaného PTFE se stabilizačními plnidly.

Materiál o vyšší specifické hmotnosti je zpevněn anorganickými plnidly. Vykazuje lepší charakteristiky než POWER®flon UNI a HD, zejména při zvýšených teplotách, cyklických změnách teplot nebo na nerovných přírubách.

Použití:

  • Příruby, výměníky tepla, víka chemických kontejnerů, dělicí roviny, průlezy
Specifická hmotnost: 1,0 g/cm3
Pracovní teplota: -240 °C až 270 °C
Pracovní tlak: vakuum až 200 bar
pH: 0-13
 
Šířka těsnicí plochy [mm] Doporučený rozměr pásky [mm]
do 30 6 x 2,5
30 až 50 8 x 3,5
více než 50 10 x 5

Komplexní řešení - Flange Management

Nabízíme komplexní řešení přírubových spojů – specialisté z divize Flange Management Vám navrhnou a optimalizují těsnění s ohledem na konkrétní provozní podmínky a následně provedou i odbornou montáž. Každý takto realizovaný spoj poté dokladujeme protokolem o utažení. 
Přírubové spoje patří od počátku vývoje strojních zařízení k nejpoužívanějším konstrukčním prvkům. V závislosti od jejich důležitosti a počtu ovlivňuje jejich správná funkce podstatně  bezpečnost a hospodárnost těchto zařízení, ale také hodnoty emisí podniků, které je provozují. 

Ploché těsnění je pro přírubový spoj klíčová součást. Jeho úkolem je zajistit těsnost spoje tím, že vykompenzuje nerovnosti těsnicích ploch a uzavře vnitřní kanály působením měrného tlaku při montáži přírubového spoje. Za provozu se měrný tlak na těsnění mění, a proto je třeba neustále vyvíjet nové materiály a konstrukce plochých těsnění, které mají spolehlivě udržet požadovanou třídu těsnosti při co největším rozsahu provozních podmínek. Vlastnosti těsnění jsou měřeny a popsány charakteristickými hodnotami, které umožňují výpočty s průkazem těsnosti a také vzájemné srovnání jednotlivých těsnění na trhu.

Související produkty

Máte zájem o některé z těchto produktů? Kontaktujte nás!

+420 532 196 711