POWER®graf COR

Tenká vroubkovaná páska z expandovaného grafitu.

  • Vroubkování zvyšuje mechanickou pevnost a tvárnost fólie
  • Pásky mohou být vybavené samolepící vrstvou usnadňující montáž

Použití:

  • Používá se na zhotovení těsnění na místě, na výrobu lisovaných ucpávkových kroužků, spirálově vinutých těsnění a k utěsňování dělicích rovin.
  • Lze použít pro repasování těsnicí vrstvy hřebínkových těsnění a pro opravy drobných vad na těsnicích plochách. 

Materiálový list
Čistota grafitu: 98 nebo 99,85 %
Specifická hmotnost: 1,0 g/cm3
Trvalá pracovní teplota - oxidační atmosféra: 450 °C
Trvalá pracovní teplota - pára: 650 °C
Trvalá pracovní teplota - inertní plyny: až 3000 °C
Tlak: až 300 barů dle aplikace
pH: 0-14


Dodávané tloušťky: 0,50 mm; 0,38 mm - pouze bez samolepící vrstvy. 

Komplexní řešení - Flange Management

Nabízíme komplexní řešení přírubových spojů – specialisté z divize Flange Management Vám navrhnou a optimalizují těsnění s ohledem na konkrétní provozní podmínky a následně provedou i odbornou montáž. Každý takto realizovaný spoj poté dokladujeme protokolem o utažení. 
Přírubové spoje patří od počátku vývoje strojních zařízení k nejpoužívanějším konstrukčním prvkům. V závislosti od jejich důležitosti a počtu ovlivňuje jejich správná funkce podstatně  bezpečnost a hospodárnost těchto zařízení, ale také hodnoty emisí podniků, které je provozují. 

Ploché těsnění je pro přírubový spoj klíčová součást. Jeho úkolem je zajistit těsnost spoje tím, že vykompenzuje nerovnosti těsnicích ploch a uzavře vnitřní kanály působením měrného tlaku při montáži přírubového spoje. Za provozu se měrný tlak na těsnění mění, a proto je třeba neustále vyvíjet nové materiály a konstrukce plochých těsnění, které mají spolehlivě udržet požadovanou třídu těsnosti při co největším rozsahu provozních podmínek. Vlastnosti těsnění jsou měřeny a popsány charakteristickými hodnotami, které umožňují výpočty s průkazem těsnosti a také vzájemné srovnání jednotlivých těsnění na trhu.

Související produkty

Máte zájem o některé z těchto produktů? Kontaktujte nás!

+420 532 196 711