Těsnicí desky

Zajištění kvality
Jsme schopni kromě rozměrů, tvrdosti a kvality povrchu kontrolovat také mechanické vlastnosti nakupovaných materiálů a garantovat zákazníkovi požadované parametry, případně ověřit hodnoty uváděné na materiálových listech dodavatele.

Máte zájem o některé z těchto produktů? Kontaktujte nás!

+420 532 196 711