GRAFKOTE

GRAFTECH - GRAFOIL GT™B s pasivním inhibitorem koroze​

Oboustranně laminováno a zpevněno tenkou polymerovou vrstvou tl. 0,03 mm zvyšující manipulační pevnost, odolnost povrchu proti poškrábání a snižující přilnavost (anti-stick) těsnění k přírubě. Polymerová vrstva při zvýšených teplotách zkarbonizuje a neovlivňuje chemickou odolnost a vlastnosti těsnění. 

  • Nahrazuje všechny těsnicí materiály ve své třídě
  • Nestárne
  • Příznivý poměr kvalita / cena.

Materiálový list

 Minimální provozní teplota:  -240 °C
 Maximální trvalá provozní teplota v oxidační atmosféře:  +450 °C
 Maximální trvalá provozní teplota pro páru:  +650 °C
 Maximální trvalá provozní teplota v inertní atmosféře:  +850 °C
 Maximální provozní tlak:  80 bar
 Stlačitelnost (ASTM F 36 A):  40 %
 Zpětné odpružení:  15 %
 Obsah vyluhovatelných chloridů a fluoridů (ASTM F-1277):   10 ppm
 Specifická hmotnost fólie:  1,12 g/cm3 

Rozměry: desky 1000 x 1000 mm
Tloušťky: 1,5 a 2,0 mm
 

Výroba

Naše společnost vyrábí a dodává úplný sortiment plochých přírubových těsnění. Těsnění Vám vyrobíme z nabízených těsnicích desek a to jak normalizovaná, tak i podle Vašich specifických požadavků.


Komplexní řešení - Flange Management

Mimo přímou výrobu také nabízíme komplexní řešení přírubových spojů – specialisté z divize Flange Management Vám navrhnou a optimalizují těsnění s ohledem na konkrétní provozní podmínky a následně provedou i odbornou montáž. Každý takto realizovaný spoj poté dokladujeme protokolem o utažení. 
Přírubové spoje patří od počátku vývoje strojních zařízení k nejpoužívanějším konstrukčním prvkům. V závislosti od jejich důležitosti a počtu ovlivňuje jejich správná funkce podstatně  bezpečnost a hospodárnost těchto zařízení, ale také hodnoty emisí podniků, které je provozují.

Ploché těsnění je pro přírubový spoj klíčová součást. Jeho úkolem je zajistit těsnost spoje tím, že vykompenzuje nerovnosti těsnicích ploch a uzavře vnitřní kanály působením měrného tlaku při montáži přírubového spoje. Za provozu se měrný tlak na těsnění mění, a proto je třeba neustále vyvíjet nové materiály a konstrukce plochých těsnění, které mají spolehlivě udržet požadovanou třídu těsnosti při co největším rozsahu provozních podmínek. Vlastnosti těsnění jsou měřeny a popsány charakteristickými hodnotami, které umožňují výpočty s průkazem těsnosti a také vzájemné srovnání jednotlivých těsnění na trhu.

Související produkty

Máte zájem o některé z těchto produktů? Kontaktujte nás!

+420 532 196 711