POWER®graf HP

Vícevrstvý těsnicí materiál z expandovaného grafitu s velmi nízkou hodnotou oxidace. Těsnicí deska je zesílena větším počtem vložek z nerezového jazýčkově perforovaného plechu bez použití lepidel.

Použití:

Těsnění je určeno pro použití v chemickém, petrochemickém průmyslu a energetice na vyšší tlaky a teploty.

  • Expandovaný grafit splňuje nejpřísnější požadavky na oxidaci

Materiálový list
 
 Minimální pracovní teplota:   -240 °C
 Maximální trvalá provozní teplota v oxidační atmosféře:   +450 °C
 Maximální trvalá provozní teplota pro páru:  +650 °C
 Maximální trvalá provozní teplota v inertní atmosféře:  +850 °C
 Maximální provozní tlak:  až 130 bar
 Stlačitelnost (ASTM F 36 A):  30 - 40 %
 Zpětné odpružení:  4 - 5 %
 Čistota grafitu:  ≥ 99 %
 Obsah síry:   ≤ 750 ppm
 Obsah vyluhovatelných chloridů:  ≤ 40 ppm 
 Obsah vyluhovatelných fluoridů:  ≤ 10 ppm
 TGA analýza DIN 28090-2, 4h, 670 °C:  ≤ 4 % / hod
 Specifická hmotnost:  1,0 - 1,12 g/cm3

Rozměry: desky 1000 x 1000
Tloušťky: 1; 1,5; 2; 3 mm


POWERgrafHP.png

Výroba

Naše společnost vyrábí a dodává úplný sortiment plochých přírubových těsnění. Těsnění Vám vyrobíme z nabízených těsnicích desek a to jak normalizovaná, tak i podle Vašich specifických požadavků.
 

Komplexní řešení - Flange Management

Mimo přímou výrobu také nabízíme komplexní řešení přírubových spojů – specialisté z divize Flange Management Vám navrhnou a optimalizují těsnění s ohledem na konkrétní provozní podmínky a následně provedou i odbornou montáž. Každý takto realizovaný spoj poté dokladujeme protokolem o utažení. 
Přírubové spoje patří od počátku vývoje strojních zařízení k nejpoužívanějším konstrukčním prvkům. V závislosti od jejich důležitosti a počtu ovlivňuje jejich správná funkce podstatně  bezpečnost a hospodárnost těchto zařízení, ale také hodnoty emisí podniků, které je provozují.

Ploché těsnění je pro přírubový spoj klíčová součást. Jeho úkolem je zajistit těsnost spoje tím, že vykompenzuje nerovnosti těsnicích ploch a uzavře vnitřní kanály působením měrného tlaku při montáži přírubového spoje. Za provozu se měrný tlak na těsnění mění, a proto je třeba neustále vyvíjet nové materiály a konstrukce plochých těsnění, které mají spolehlivě udržet požadovanou třídu těsnosti při co největším rozsahu provozních podmínek. Vlastnosti těsnění jsou měřeny a popsány charakteristickými hodnotami, které umožňují výpočty s průkazem těsnosti a také vzájemné srovnání jednotlivých těsnění na trhu.

Související produkty

Máte zájem o některé z těchto produktů? Kontaktujte nás!

+420 532 196 711