POWER®cork 20

Těsnicí materiál POWER®cork 20 je směs korku a elastomeru NBR.
  • Produkt je vhodný pro většinu transformátorových olejů a velmi deformovaných přírub při dodržení provozních teplot

POWER®cork 20 vyhovuje všem současným požadavkům na nebezpečné látky:

  • Neobsahuje asbest
  • Neobsahuje těžké kovy - Pb, Cd, Hg ani Cr (VI)
  • Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)
Materiálový list
Rozsah teplot:  -40 až +125 °C
Rozsah měrných tlaků: 2,5 až 15 MPa
Pevnost v tlaku: více než 70 MPa
 
Měrná hmotnost: 850 kg/m3 ASTM D297
Tvrdost: 65 Shore A ASTM D2240
Pevnost v tahu: 2,0 MPa ASTM D412, Die C
Prodloužení: 90 % ASTM D412, Die C


POWER®cork 20 je vhodný pro minerální a silikonové oleje podle:

ASTM D3455 - metody testu kompatibility konstrukce materiálů s elektroizolačním olejem na ropné bázi. 
ASTM D5282 - metody testu kompatibility konstrukce materiálů se silikonovou kapalinou používanou pro elektrické izolace.

Kontaktní kapalina  
Minerální olej vhodný
Přírodní ester olej vhodný
Silikonový olej vhodný
SF6 gas akceptovatelný
 

Výroba

Naše společnost vyrábí a dodává úplný sortiment plochých přírubových těsnění. Těsnění Vám vyrobíme z nabízených těsnicích desek a to jak normalizovaná, tak i podle Vašich specifických požadavků.
 

Komplexní řešení - Flange Management

Mimo přímou výrobu také nabízíme komplexní řešení přírubových spojů – specialisté z divize Flange Management Vám navrhnou a optimalizují těsnění s ohledem na konkrétní provozní podmínky a následně provedou i odbornou montáž. Každý takto realizovaný spoj poté dokladujeme protokolem o utažení. 
Plochá těsnění z gumokorku zaručují dostatečnou kontaktní plochu, čímž snižují nebezpečí vysmeknutí těsnění mimo těsněný povrch. Zaručují také výbornou stlačitelnost a lze je použít i pro těsnění nerovných povrchů (nerovnosti, zbytky nátěrů a deformace vzniklé svařováním, aj.)

Většina přírub vykazuje prohnutí od zatížení. Přizpůsobivost těsnění je za takových podmínek rozhodující a materiály POWERcork v těchto případech zabezpečí těsnost bez uniků.

POWERcork byl podroben velmi náročným podmínkám testů na stárnutí (více jak 1500 hodin při 167 °C, pod tlakem a za plného kontaktu s olejem), jimiž byla simulována životnost více než 30 let.

Související produkty

Máte zájem o některé z těchto produktů? Kontaktujte nás!

+420 532 196 711