POWER®gasket 100

Bezazbestová těsnicí deska vyrobená z vláken celulózy s pojivem NBR.

Aplikace:

  • Pro nízké tlaky a teploty

  • Voda, ropné deriváty a uhlovodíky, slabé zásady, solanka, rostlinné a živočišné oleje, běžné chemikálie, alifatická a aromatická rozpouštědla, neutrální roztoky apod.

  • Vhodná i jako těsnění do teflonových košilek

Materiálový list

Rozměry: desky 1500 x 1600 a 1500 x 3200 mm
Tloušťky: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm
 
 Maximální teplota:   +180 °C
 Provozní teplota:  +150 °C
 Maximální tlak:  35 barů
 Provozní tlak:  20 barů
 Barva:  béžová


Typické parametry:

Metoda ASTM Veličina Hodnota
F 36 Stlačitelnost 15 %
F 36 Zpětné odpružení 55 %
F 38 Creep relaxation 29 %
F 495 Smrštění po tepelné expozici 28 %
F 146 Nárůst váhy:
 5h / ASTM IRM 903 při 150 °C
 5h / ASTM Fuel B při +21÷29 °C

11 %
9 %
F 146 Nárůst tloušťky:
  5h / ASTM IRM 903 při 150 °C
  5h / ASTM Fuel B při +21÷29 °C

9 % 
8 %
F 152 Pevnost v tahu 8 N/mm2
- Specifická hmotnost cca 1,8 g/cm3
 

pT DIAGRAM

POWERgasket-100.png  POWERgasket-100-tesnost.png
 

Výroba

Naše společnost vyrábí a dodává úplný sortiment plochých přírubových těsnění. Těsnění Vám vyrobíme z nabízených těsnicích desek a to jak normalizovaná, tak i podle Vašich specifických požadavků.
 

Komplexní řešení - Flange Management

Mimo přímou výrobu také nabízíme komplexní řešení přírubových spojů – specialisté z divize Flange Management Vám navrhnou a optimalizují těsnění s ohledem na konkrétní provozní podmínky a následně provedou i odbornou montáž. Každý takto realizovaný spoj poté dokladujeme protokolem o utažení. 
Přírubové spoje patří od počátku vývoje strojních zařízení k nejpoužívanějším konstrukčním prvkům. V závislosti od jejich důležitosti a počtu ovlivňuje jejich správná funkce podstatně  bezpečnost a hospodárnost těchto zařízení, ale také hodnoty emisí podniků, které je provozují.

Ploché těsnění je pro přírubový spoj klíčová součást. Jeho úkolem je zajistit těsnost spoje tím, že vykompenzuje nerovnosti těsnicích ploch a uzavře vnitřní kanály působením měrného tlaku při montáži přírubového spoje. Za provozu se měrný tlak na těsnění mění, a proto je třeba neustále vyvíjet nové materiály a konstrukce plochých těsnění, které mají spolehlivě udržet požadovanou třídu těsnosti při co největším rozsahu provozních podmínek. Vlastnosti těsnění jsou měřeny a popsány charakteristickými hodnotami, které umožňují výpočty s průkazem těsnosti a také vzájemné srovnání jednotlivých těsnění na trhu.

Související produkty

Máte zájem o některé z těchto produktů? Kontaktujte nás!

+420 532 196 711