POWER®gasket 400

Bezazbestová těsnicí deska vyrobená z grafitových a uhlíkových vláken s pojivem NBR.

Aplikace:

  • Pro nejvyšší tlaky a teploty
  • Pro ropné deriváty a uhlovodíky, vodu, nasycenou páru, rozpouštědla, plyny a chemikálie obecně

Materiálový list

Rozměry: desky 1500 x 1600 a 1500 x 3200 mm
Tloušťky: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm
 
Maximální teplota: +450 °C
Provozní teplota: +270 °C
Maximální tlak: 130 barů
Provozní tlak: 70 barů
Barva: černá


Typické parametry:

 Metoda ASTM  Veličina  Hodnota
 F36  stlačitelnost  9%
 F36  zpětné odpružení  60%
 F146  Nárust váhy:
 5h / ASTM oil / Nr. 3 při 150 °C
 5h / ASTM Fuel B při +21÷29 °C
 
 10%
 9%
 F146  Nárust tloušťky:
 5h / ASTM oil / Nr. 3 při 150 °C
 5h / ASTM Fuel B při +21÷29 °C
 
 7%
 7%
 F152  pevnost v tahu  17 N/mm2
 -  specifická hmotnost  cca 1,7 g/cm3


pT DIAGRAM

POWERgasket-400.png
 

Výroba

Naše společnost vyrábí a dodává úplný sortiment plochých přírubových těsnění. Těsnění Vám vyrobíme z nabízených těsnicích desek a to jak normalizovaná, tak i podle Vašich specifických požadavků.
 

Komplexní řešení - Flange Management

Mimo přímou výrobu také nabízíme komplexní řešení přírubových spojů – specialisté z divize Flange Management Vám navrhnou a optimalizují těsnění s ohledem na konkrétní provozní podmínky a následně provedou i odbornou montáž. Každý takto realizovaný spoj poté dokladujeme protokolem o utažení. 
Přírubové spoje patří od počátku vývoje strojních zařízení k nejpoužívanějším konstrukčním prvkům. V závislosti od jejich důležitosti a počtu ovlivňuje jejich správná funkce podstatně  bezpečnost a hospodárnost těchto zařízení, ale také hodnoty emisí podniků, které je provozují. 

Ploché těsnění je pro přírubový spoj klíčová součást. Jeho úkolem je zajistit těsnost spoje tím, že vykompenzuje nerovnosti těsnicích ploch a uzavře vnitřní kanály působením měrného tlaku při montáži přírubového spoje. Za provozu se měrný tlak na těsnění mění, a proto je třeba neustále vyvíjet nové materiály a konstrukce plochých těsnění, které mají spolehlivě udržet požadovanou třídu těsnosti při co největším rozsahu provozních podmínek. Vlastnosti těsnění jsou měřeny a popsány charakteristickými hodnotami, které umožňují výpočty s průkazem těsnosti a také vzájemné srovnání jednotlivých těsnění na trhu.

Související produkty

Máte zájem o některé z těchto produktů? Kontaktujte nás!

+420 532 196 711