Rotační průchodky

Rotační průchodky se obecně používají k přenosu médií ze stacionární části (většinou trubkové/potrubní rozvody) do rotujících částí strojů (např. válců, hřídelů či vřeten). Médium může být dopravováno v jednom, anebo ve dvou směrech. Speciální typy jsou schopny pracovat při poměrně vysokém provozním tlaku (až 450 bar), vysoké teplotě (až 315°C) a nebo obvodových rychlostech (až 20.000 rpm). Nejčastější uplatnění rotačních průchodek lze nalézt v papírenském, textilním, gumárenském, ocelářském a sklářském průmyslu a v řadě dalších odvětvích. Rotační průchodky mohou být konstruovány s jedním, dvěma anebo více vstupy a jsou tak schopny operovat s více médii současně. Nejčastěji jsou využívány k dopravě vody, páry, horkého oleje, vzduchu, hydraulického oleje, chladicí emulze apod.

Typické aplikace a oblasti použití:

  • Obráběcí stroje
  • Polygrafické stroje
  • Papírenské stroje
  • Gumárenské stroje
  • Sklářská výroba
  • Hutní výroba, válcovny, kontilití
  • Řada dalších použití

Rotační průchodky musí zabezpečovat přívod média při poměrně velmi vysokém provozním tlaku a současně při vysoké obvodové rychlosti kluzných částí. Dodáváme rotační průchodky, které mají špičkový design a jsou vyráběny za použití nejmodernějších výrobních technologií. Samozřejmostí je přísná mezioperační a výstupní kontrola ve výrobě. Všechny výrobky jsou testovány. Tento náročný standard výroby zaručuje jedinečnou kvalitu každé rotační průchodky.

Výrobky řady POWERseal RU jsou tlakově vyváženy. Tím je zaručena vysoká spolehlivost a životnost.


Rozsah použití:

 Médium  vzduch, pára,
 voda, horký olej, hydraulický olej
 chladicí emulze a další
 Tlak  vakuum až 450 bar
 Teplota přiváděného média  až do 343°C
 Typy připojení  přírubové nebo závitové v různých velikostech


Používají se tři základní typy připojení:

 Jednosměrný průtok
 
 Obousměrný průtok
 Přívod a odvod média na jedné straně válce.

 
 Obousměrný průtok s rotační sací trubkou.
 Sací trubka je umístěna pevně uvnitř válce
 a otáčí se spolu s válcem.

 

Máte zájem o některé z těchto produktů? Kontaktujte nás!

+420 532 196 711