O nás

Společnost Pokorný byla založena v roce 1991 jako pokračování zastoupení americké nadnárodní firmy UNION CARBIDE – UCAR (nyní GRAFTECH). První dodávky těsnicích materiálů se uskutečnily již v roce 1981, kdy byl Ing. Pokorným, zakladatelem firmy, poprvé představen na československém trhu tehdy zcela unikátní materiál pro výrobu různých druhů těsnění - expandovaný pružný grafit pod obchodní značkou UCAR GRAFOIL®. Firma je nositelem zastoupení GRAFTECH pro Českou a Slovenskou republiku dodnes. Tato spolupráce prozatím vyvrcholila v roce 2000, kdy byla na trh uvedena ucelená řada vlastních materiálů pro výrobu plochých těsnění pod obchodní značkou POWER®graf UCAR GRAFOIL®. V roce 2001 je uvedena na trh další ucelená řada materiálů z expandovaného PTFE pod obchodním označením POWER®flon. Tyto materiály se pak staly základem řady vlastních výrobků firmy pod společným označením POWER®line. V roce 2005 se firma přestěhovala do vlastního areálu na Trnkově ulici v Brně. V současné době obchodní činnost firmy expanduje do řady zemí střední a východní Evropy: Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Běloruska i Ruska. Kromě stěžejní nabídky kompletního sortimentu průmyslového těsnění jsme rozšířili v roce 2008 svoje portfolio i na souvisejicí problematiku, jako např. řešení problematických přírubových spojů, kdy jsme schopni klientům provést analýzu, návrh řešení včetně výpočtů, zajištění šroubů s vrstvou suchého maziva včetně profesionálního a efektivního utažení takového spoje.V roce 2015 se komplexní řešení těsnosti přírubových spojů soustředilo do skupiny Flange management.
V rámci této skupiny vzniklo také školící centrum, kde se provádí školení montážních pracovníků podle normy EN 1591-4 Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích. Skupina Flange management obchodně zajišťuje na českém trhu zastoupení skotské firmy Equalizer international Ltd., která vyrábí nástroje pro bezpečnou manipulaci s přírubovými spoji.