Power®torque LF kote 450


POWER®torque LF kote 450 je vypalovaný kluzný lak (tzv. suché mazivo) který:

  • minimalizuje součinitel tření
  • maximalizuje přenos a rovnoměrnost přítlačné síly na těsnění    
  • umožní následné bezproblémové povolení
  • eliminuje chyby při mazání spojovacího materiálu
POWER®torque LF kote 450 je vypálený do povrchu spojovacího materiálu. Tím je zajištěno trvalé oddělení materiálu šroubu a matice.
  • Zabraňuje jejich "zakousnutí" do sebe.
Vliv přípravku POWER®torque LF kote 450 na přenos síly při utahování:
 

Znalost součinitele tření je důležitá pro vlastní výpočet utahovacího momentu a stanovení přesného tlaku na těsnění.
  • Konstantní součinitel tření u všech použitých spojovacích materiálů zajistí rovnoměrné rozložení tlaku na těsnění po celém obvodu těsnící plochy přírubového spoje.

POWER®torque LF kote 450 lze nanášet na všechny používané materiály šroubů a svorníků (ocel, pozink, nerez, apod.) 

  • Podle typu aplikace volíme různé složení a kombinace kluzného laku POWERtorque LF kote 450.

LF kote 450 B má vynikající kluzné vlastnosti
LF kote 450 R má vysokou chemickou a korozní odolnost, zvláště pak zabraňuje galvanické korozi. Nanesená vrstva působí jako izolant proti přenosu el. náboje galvanického článku, který vznikne v důsledku kontaktů rozdílných kovů, např. nerez / ocel.