Odborné semináře

Provádíme odborné semináře jak u zákazníků, tak i v našem školícím centru na různá témata související s těsnosti přírubových spojů např.:

  • vliv materiálu těsnění na kvalitu a těsnost přírubového spoje
  • vliv mazání spojovacího materiálu na přenos krouticího momentu a na tlak vyvozený na těsnění s praktickou ukázkou tenzometrického měření