Školení podle EN 1591-4

Provádíme školení podle normy EN 1591-4  Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích zaměřené na školení montážních pracovníků.

Důvodem zavedení normy EN 1591-4 je fakt, vyplývající z dlouhodobého výzkumu, že lidský faktor bývá až z 50 % příčinou selhání těsnosti přírubových spojů.
Zejména v oblasti vlastní montáže je nutné znát a pochopit všechny vzájemné souvislosti ovlivňující výslednou těsnost přírubového spoje.

Jako firma zabývající se komplexním řešením těsnosti přírubových spojů provádíme i školení na uvedenou normu. Školení zastřešuje Strojírenský zkušební ústav s.p. Brno, který také provádí nezávislé přezkoušení a následně absolventům vydává certifikát. SZÚ Brno je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. a působí také na Slovensku.
Naše školící centrum splňuje všechny podmínky nutné pro akreditaci na normu EN 1591-4, což nás ve spolupráci se SZÚ Brno opravňuje k provádění vlastního školení.

Základní kvalifikace normy má 27 témat, která lze rozdělit do čtyř hlavních oblastí: 

  1. materiál těsnění, jeho vlastnosti, třídy těsnosti, deformace apod.
  2. přenos sil a mazání spojovacího materiálu
  3. metodika utahování, kontrola vad dosedacích ploch a jejich evidence
  4. možné způsoby utahování, bezpečnost práce a únik médií.

Jde o zásadní témata nutná k pochopení problematiky vlivů působících na přírubový spoj  jako takový.
Firma Pokorný spol. s r. o. Brno se od svého vzniku zabývá vývojem a výrobou průmyslových těsnění. Máme tedy hluboké znalosti o všech výše zmiňovaných oblastech.
V rámci naší divize Flange management řešíme problematiku těsnosti přírubových spojů. Provádíme detekce úniků, návrhy řešení, výpočty utahovacích momentů, ošetření spojovacího materiálu unikátním přípravkem POWERtorque LF kote 450 a také řízené utahování přírubových spojů vlastními montážními týmy.

Jinými slovy máme i praktické zkušenosti a v tomto duchu také vedeme naše školení.

Našim cílem je, aby si účastníci odnesli informace, ke kterým se nemají šanci jinak dostat, a které mohou následně využít při své praktické činnosti.

Naše školící centrum je vybaveno audiotechnikou, moderními technologiemi pro teoretickou i praktickou výuku.
K dispozici máme speciální tenzometrické příruby pro názorné ukázky přenosu sil, příruby se všemi typy dosedacích ploch, na kterých je možnost provádět tlakové zkoušky, speciální zařízení pro simulaci nesouososti přírub atd.  
 
Školení je 2 denní ukončeno praktickou a teoretickou zkouškou za přítomnosti zkušebního komisaře SZÚ Brno.
Certifikát způsobilosti  je vydáván SZU Brno s.p. certifikovaným orgánem pro certifikaci osob   č. p. 3088  certifikovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 1724:2013
Platnost certifikátu je 5let.

Školící centrum se nachází v areálu našeho výrobního závodu v Hodoníně.
Kapacita školícího centra je 10 lidí, minimální počet účastníků jsou 3. Po dohodě je možné uskutečnit i jiné termíny než ty, které jsou uvedeny níže.

 Cenovou nabídku Vám zpracujeme na základě Vámi požadovaného počtu osob účastnících se školení.


Termíny školení na rok 2018:

2018 kurz č. datum
Leden  01/2018
 02/2018
 09. - 10.1. - kurz otevřen
 24. - 25. 1. - kurz otevřen
Únor 03/2018
04/2018
06. - 07. 2.
27. - 28. 2.
Březen  05/2018  20. - 21. 3.
Duben 06/2018
07/2018
 10. - 11. 4
 25. - 26. 4.
Květen 08/2018  16. - 17. 5.
Červen 09/2018  05. - 06. 6.
Červenec 10/2018  11. - 12. 7.
Srpen 11/2018  28. - 29. 8.
Září 12/2018   18. - 19. 9.
Říjen 13/2018  23. - 24. 10.
Listopad 14/2018  14. - 15. 11
Prosinec 15/2018 11. - 12. 12.

 

V rámci  dvoudenního školení je zajištěno občerstvení a oběd.
 
Ubytování si účastníci mohou zajistit v hotelu Krystal, který sousedí s naším školícím centrem.
Hotel KRYSTAL
Hodonín
tel:    + 420 518 391 315
mob: + 420 724 357 166
www.hotel-krystal.cz
krystal@hotel-krystal.cz