Detekce a měření úniků

Detekce skrytých úniků médií je součástí naší služby zákazníkům. Jsme vybaveni speciálními zařízeními schopnými zachytit i velmi malé úniky plynných médii různých chemických složení.
  • Detekce skrytých úniků z přírubových spojů provádíme speciální infrakamerou nebo pomocí ultrazvukového přístroje.
Fugitive emissions - skryté úniky tvoří až 90 % všech úniků z netěsných přírubových spojů!
  • Skryté úniky jsme schopni nejen detekovat, ale také odstranit. Navržené řešení je provedeno naším vyškoleným montážním týmem skupiny TORQUE SERVICE. 

Máte zájem o některé z těchto produktů? Kontaktujte nás!

+420 532 196 711