Kompozitní technologie

Polymerové kompozity jsou bezpochyby technologicky nejmodernějšími materiály dneška. Produkty POWER®CoTe používají technologii kompozitních polymerů k vylepšení povrchů průmyslových zařízení, k lepší odolnosti proti korozi, erozi a opotřebení. Takto upravené díly mají delší životnost než originální nové díly.




Kompozitní přípravky POWER®CoTe přispívají ke značným úsporám na nákupu nových náhradních dílů a zařízení. Materiálové ztráty způsobené opotřebením, erozí a korozí jsou nahrazeny vhodnými POWER®CoTe kompozity a zařízení se vrací zpět do provozu většinou s lepší účinností a životností než nové.