Přezkoušení montérů - Slovnaft

Přezkoušení montérů - Slovnaft

Na základě požadavku společnosti Slovnaft a.s. proběhlo v době od 23 do 30.4 a 9.5.2019 přezkoušení externích pracovníků z montáže přírubových spojů před odstávkou 2019.

Přezkoušení probíhalo na cvičných přírubách. Hodnoceny byly jednotlivé kroky bezpečné demontáže a následné montáže PS. Velký důraz byl kladen na provedenou kontrolu dosedacích ploch, stavu spojovacího materiálu a těsnění, dále pak na mazání spojovacího materiálu, instalaci těsnění a následné řízené utažení. Montéři provedli utažení podle křížového pravidla zadaným utahovacím momentem ve 4 krocích momentovým klíčem. Jednotlivé kroky postupu bezpečné demontáže a montáže byly bodovány a nakonec společně s tlakovou zkouškou vyhodnoceny.

Smyslem hodnocení bylo celkové posouzení montážních schopností montéra. V případě, že zkoušený neměl základní povědomí o montáži PS tak zkouškou neprošel.

Přihlášených bylo kolem 10 firem z cca 5 zemí.  
Zkoušek se zúčastnilo celkem 263 montérů z čehož 22 neuspělo.

Ohodnoťte naše služby