Certifikát spôsobilosti

CERTIFIKÁT SPôSOBILOSTI

Certifikát je vydaný všetkým pracovníkom po úspešnom absolvovaní praktickej a teoretickej skúšky.

Je vydaný SZU Brno s.p certifikovaným orgánom pre certifikáciu osôb č.P 3088. Certifikovaný Českým inštitútom pre akreditáciu o.p.s. podľa ČSN EN ISO/IEC 1724:2013.
  • Sme certifikovaným pracoviskom pre SZU Brno.
  • Školiace centrum je vybavené v súlade požiadaviek certifikovaného školenia EN 1591-4.

DOBA PLATNOSTI

5 rokov - pokiaľ sú splnené dve podmienky, inak sa musí osvedčenie odobrať:

  1. Nemal prerušenie v práci mechanika skrutkových spojov dlhšie ako 6 mesiacov.
  2. Neexistujú žiadne dôvody pre spochybnenie jeho schopnosti a zručností mechanika skrutkových spojov.

PREDĹŽENIE

Na ďalších 5 rokov po absolvovaní teoretického aj praktického preskúšania.

  • Pokiaľ u preskúšania neuspeje, musí absolvovať celý výcvik znovu vrátane záverečných testov.

 
 

Máte záujem o túto službu?

Náš tovar a služby ponúkame iba na IČO.

Ohodnoťte naše služby