Cieľ, obsah, výsledok školenia

CIEĽ ŠKOLENIA

Cieľom školenia je predať informácie o nových materiáloch tesnenia, ktoré nahradili azbest, ich významného vplyvu na zavedené montážne postupy a celkový vplyv na spoj ako taký. Cieľom je taktiež povýšiť prácu montéra prírubových spojov na úroveň zváračov odborníkov.

OBSAH ŠKOLENIA

Základná kvalifikácia normy má 27 tém, ktoré je možné rozdeliť do 4 oblastí:
 
  1. Materiál tesnení, jeho vlastnosti, triedy tesností, deformácie tesnení a ďalšie.
  2. Vplyv mazania, prenos síl a spojovací materiál.
  3. Postupy uťahovania, záznamy a protokoly.
  4. Nástroje na uťahovanie, spôsoby uťahovania, bezpečnosť práce a detekcia únikov.

VÝSLEDOK ŠKOLENIA

Výsledkom školenia pre montéra je okrem iného širšia znalosť vzájomných vplyvov pôsobiacich na prírubový spoj a schopnosť overiť si správnosť utiahnutia. Absolventi školenia získajú taktiež najnovšie informácie o materiálov tesnení, rovnako ako detailné informácie o vplyve mazania na prenos síl pri uťahovaní.
 
  • Zvýšená bezpečnosť prevádzky.
  • Plynulejšia prevádzka.
  • Menej odstávok.
  • Zníženie nákladov.

Máte záujem o túto službu?

Náš tovar a služby ponúkame iba na IČO.

Ohodnoťte naše služby