Aj v tejto zložitej dobe sme v plnej prevádzke a dodávky našich produktov nie sú nijak obmedzené.

Grafitové tesnenia a na čo si u nich dávať pozor

Grafitové tesnenia a na čo si u nich dávať pozor

Grafitové tesnenia patria k najuniverzálnejším tesniacim materiálom a majú najväčší teplotný rozsah teplotného použitia, tj. od -260°C do +600°C. Jedná sa o materiál, ktorý nestarne a plynutím času nestráca na svojich vlastnostiach. Na druhú stranu sú náchylné na manipuláciu a montáž. Aj z týchto dôvodov zvyknú byť grafitové tesnenia posilnené napríklad perforovaným plechom alebo niklovou fóliou.

Pri grafitových tesneniach je jedným z hlavných parametrov oxidácia.

Oxidácia, teda úbytok materiálu vplyvom teploty a kyslíka, má za následok pokles napätia v skrutkách, zníženie merného tlaku na tesnenie a nakoniec aj netesnosť prírubového spoja.

Kvalita grafitu  a tým pádom aj jeho schopnosť odolávať oxidácii je daná čistotou ložiska, v ktorom prebieha ťažba. Zjednodušene môžeme povedať, že v grafite je čím vyšší podiel chloridov, fluoridov a síry, tým je väčšia a rýchlejšia aj oxidácia grafitového tesnenia. Zároveň môžu tieto nečistoty spôsobovať bodovú koróziu na tesniacich plochách prírub.

Oxidácia grafitových tesnení sa zisťuje pomocou tzv. TGA analýzy, ktorá funguje na princípe merania úbytku hmotnosti.

Postup skúšky TGA analýzy: Grafitová vzorka o váhe 2-3g je najprv jednu hodinu sušená pri teplote 100 °C a následne je na dve hodiny vystavená teplote 670°C a prúdu vzduchu 7l/h. Zo zbytku hmotnosti po skončení skúšky je vypočítaná hodnota oxidácie.

Logicky následne platí, že čím je vyššia hodnota úbytku grafitu počas TGA analýzy, tým je nižšia kvalita testovaného grafitu. Preto buďte obozretní a vyžiadajte od svojich dodávateľov grafitových tesnení výsledky TGA analýz.

Na konci série článkov venovaných témam tesnení a tesnosti prírubových spojov pre Vás chystáme malé prekvapenie. Ďalšie informácie Vám prinesieme v nasledujúcich vydaniach newsletterov.  

 

+420 532 196 711

Po - čt: 7:30 - 16:00
Pá: 7:30 - 14:00

info@tesneni.cz

Radi odpovieme na Vaše otázky

Trnkova 2788/115

628 00 Brno, Česká republika