Vitajte na novej verzii našej webovej stránky! Neustále pracujeme na jej vylepšovaní a pridávaní nových funkcií. Ak narazíte na nejaké problémy, dajte nám vedieť. Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť a spätnú väzbu.

Prečo používať podložky v skrutkovom spoji?

Prečo používať podložky v skrutkovom spoji?

V článku s názvom {{#articletitle}}21{{/articletitle}} sme popísali ako trenie v závite a pod maticou ovplyvňuje výpočet uťahovacieho momentu a výslednú tesnosť prírubového spoja.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto témy je použitie podložiek pod hlavou skrutky a maticou. Podložky sú neoddeliteľnou súčasťou prírubového spoja rovnako ako skrutky a matice. V nasledujúcich bodoch vysvetlíme, prečo je to tak.

Medzi dosadacou plochou hlavy skrutky (matice) a prírubou sú oblasti, ktoré ovplyvňujú výsledný koeficient trenia. Ide o plochy, ktoré môžu byť opotrebované, skorodované alebo inak poškodené. Preto je pri použití podložiek tento povrch jasne definovaný z hľadiska tvrdosti a drsnosti.

Všeobecne sa predpokladá, že jedna tretina celkového trenia v skrutkovom spoji prebieha pod maticou a zvyšné dve tretiny na závite.

Pri výpočte uťahovacieho momentu sa musí zohľadniť aj rozdiel hodnôt trenia v závite (µth) a pod hlavou skrutky alebo maticou (µp). Zvyšujúca sa odchýlka týchto hodnôt môže mať za následok nerovnomerné dotiahnutie skrutkového spoja.

Pri montáži skrutkového spoja je potrebné dbať na to, aby sa plochy matice a podložky ošetrili mazivom.

Odporúča sa používať mazivá, ktorých hodnoty trenia (vrátane rozptylu) boli namerané podľa normy EN 16047. Mali by to byť mazivá, ktoré minimalizujú trenie v závite, a tým znižujú torzné namáhanie skrutky. Tieto požiadavky dobre spĺňajú suché mazivá, ako napríklad zapečený protišmykový lak {{#producttitle}}73{{/producttitle}} (pozri tabuľku s pomermi trenia v skrutkovom spoji).

Spojovacie prvky z nehrdzavejúcej ocele po utiahnutí bez maziva

Ste pripravení hodiť starosti s výberom tesnenia za hlavu? Kontaktujte nás

a získajte cenné rady a informácie o priemyselných tesneniach

Logo Pokorny Industries

Pokorny Industries Partnerstvo v oblasti kvality

© Pokorny industries s.r.o. 2024 - všetky práva vyhradené

Vytvorené servisdesign