Detekcia a meranie únikov

DETEKCIA A MERANIE ÚNIKOV

Detekcia skrytých únikov  médií je súčasťou našej služby zákazníkom. Sme vybavený špeciálnymi zariadeniami schopnými zachytiť aj veľmi malé úniky plynných médií rôznych chemických zložení.

Detekciu skrytých únikov z prírubových spojov vykonávame špeciálnou infrakamerou alebo pomocou ultrazvukového prístroja.

  • Fugitive emissions - skryté úniky tvoria až 90 % všetkých únikov z netesných prírubových spojov!

Skryté úniky sme schopný nielen detekovať, ale taktiež aj odstrániť. Navrhnuté riešenie je vykonávané naším vyškoleným montážnym týmom skupiny TORQUE SERVICE.
 

Máte záujem o túto službu?

Náš tovar a služby ponúkame iba na IČO.

Ohodnoťte naše služby