Komplexné riešenie

Komplexné riešenie tesnosti prírubových spojov

Na základe analýzy nášho inžiniera Vám navrhneme najvhodnejšie riešenie a dodáme všetok potrebný materiál. Montáž spoja bude následne vykonaná naším odborným tímom Torque Service, vybaveným nástrojmi Hytorc a Equalizer a doložená protokolom o utiahnutiu.

1. Analýza

Analýza súčasného zariadenia bude prevedená našimi inžiniermi na základe Vami dodaných informácií:

 • Prevádzkové parametre - teplota, tlak, médium apod.
 • Rozmerové parametre zariadenia - výkresová dokumentácia zariadenia vrátane prírubových spojov
 • Technologické parametre prevádzky
 • História spoja
 • Ďalšie faktory

V prípade potreby sa jeden z našich špecialistov príde na zariadenie pozrieť a skonzultovať potrebné parametre. Súčasťou návštevy môže byť aj detekcia skrytých únikov.

2. NÁVRH RIEŠENIA

Na základe analýzy Vám pripravíme komplexnú ponuku.

 • Navrhnutie vhodného tesnenia s ohľadom na požadované parametre
 • Výpočet podľa EN 1591-1 s preukázaním tesnosti
 • Odborná montáž

3. DODÁVKA MATERIÁLU

Dodáme Vám kompletne potrebný materiál vychádzajúci z návrhu riešenia.

 • Tesnenie
 • Spojovací materiál ošetrený vypaľovaným klzným lakom POWERtorque LF kote 450

4. ODBORNÁ MONTÁŽ

Odborná montáž tesnenia profesionálnym týmom Torque Service.

 • Príprava tesniacej plochy
 • Riadené uťahovanie na základe navrhnutého tesnenia doložená protokolom o utiahnutí

5. ZÁRUKA TESNOSTI SPOJA

Garantujeme Vám tesnosť danú tlakovou skúškou pre:

 • Nami navrhnuté riešenie s vykonaným riadeným utiahnutím prírubového spoja doložené protokolom o utiahnutí

Máte záujem o túto službu?

Náš tovar a služby ponúkame iba na IČO.

Ohodnoťte naše služby