Kompozitné technológie

KOMPOZITNÉ TECHNOLÓGIE

Polymérové kompozity sú technologicky najmodernejšie materiály dneška. Produkty POWER®CoTe používajú technológiu kompozitných polymérov k vylepšeniu povrchu priemyslových zariadení, k lepšej odolnosti proti korózií, erózií a opotrebení. Takto upravené diely majú dlhšiu životnosť než originálne nové diely.
 
  1. Materiálové straty spôsobené opotrebením, eróziou a koróziou sú nahradené vhodnými POWER®CoTe kompozitmi.
  2. Zariadenie sa vracia späť do prevádzky väčšinou s lepšou účinnosťou a životnosťou ako nové.
  3. Prípravky POWER®CoTe prispievajú ku značným  úsporám na nákupe nových náhradných dielov a zariadení.

powercoteRENOVÁCIA V PRAXI


Máte záujem o túto službu?

Náš tovar a služby ponúkame iba na IČO.

Ohodnoťte naše služby