Riadené uťahovanie

RIADENÉ UŤAHOVANIE

V rámci komplexného riešenia tesnosti prírubových spojov divízie Flange management máme vlastnú skupinu TORQUE SERVICE tvorenú skúsenými technikmi a montážnikmi s dlhoročnou praxou v realizácií montáži tesnení a uťahovaní prírubových spojov tlakových aj netlakových zariadení.

Naši ľudia majú kvalifikáciu odbornej spôsobilosti personálu k montáži skrutkových spojov v tlakových zariadeniach v kritických aplikáciách podľa ČSN EN 1591-4 a ďalšie potrebné školenia a kvalifikácie pre odbornú prácu.

SKUPINA TORQUE SERVICE DISPONUJE NIEKOĽKÝMI ŠPECIÁLNYMI VOZIDLAMI

Vozidlá sú vybavené napríklad špičkovými hydraulickými a pneumatickými uťahovacími strojmi Hytorc rôznych veľkostí a výkonov. Pre riešenie problému s nie súosovými prírubovými spojmi majú k dispozícií hydraulické zariadenia firmy Equalizer určené k zaisteniu súosovosti, roztváraniu alebo sťahovaniu prírub.

Profesionalita a skúsenosť našej skupiny Torque service sú zárukou kvality montáže v podobe výslednej tesnosti Vašich prírubových spojov doložené protokolom o utiahnutí

Máte záujem o túto službu?

Náš tovar a služby ponúkame iba na IČO.

Ohodnoťte naše služby