Školenie podľa EN 1591-4

ŠKOLENIE PODĽA EN 1591-4

Vykonávame školenie podľa normy EN 1591-4 Kvalifikácie odbornej spôsobilosti personálu k montáži skrutkových spojov v tlakových zariadeniach v kritických aplikáciách.

Táto norma sa týka mechanikov skrutkových spojov, pracovníkov dozoru a zodpovedných technikov, ktorý demontujú, montujú a uťahujú skrutkové spoje v tlakových zariadeniach v kritických aplikáciách.

Dôvodom zavedenia normy EN 1591-4 je fakt, vyplývajúci z dlhodobého výskumu, že ľudský faktor býva až z 50 % príčinou zlyhania tesnosti prírubových spojov.

Naše školiace centrum je vybavené audiotechnikou, modernými technológiami pre teoretickú a praktickú výučbu. Máme napríklad:
  • Špeciálne tenzometrické príruby pre názorné ukážky prenosu síl.
  • Príruby so všetkými typmi dosadacích plôch, na ktorých je možné vykonávať tlakové skúšky.
  • Predpäté potrubie pre simuláciu nesúososti prírub a nácvik rozpínania.

koliace centrum sa nachádza v areály nášho výrobného závodu v Hodoníne.
Cenovú ponuku Vám spracujeme na základe Vami požadovaného počtu osôb zúčastňujúcich sa školenia.

Máte záujem o túto službu?

Náš tovar a služby ponúkame iba na IČO.

Ohodnoťte naše služby