Tesnenia prírubové

Ponuka produktov

Prírubové spoje patria od začiatku vývoja strojných zariadení k najpoužívanejším konštrukčným prvkom. V závislosti od ich dôležitosti a počtu ovplyvňuje ich správna funkcia podstatne bezpečnosť a hospodárnosť týchto zariadení a zároveň taktiež hodnoty emisií podnikov.

Ploché tesnenie je pre prírubový spoj kľúčová súčasť. Jeho úlohou je zaistiť tesnosť spoja tým, že vykompenzuje nerovnosti tesniacich plôch a uzavrie vnútorné kanály pôsobením merného tlaku prírubového spoja. Za prevádzky sa merný tlak na tesnenie mení, a preto je treba neustále vyvíjať nové materiály a konštrukcie plochých tesnení, ktoré majú spoľahlivo udržať požadovanú triedu tesnosti pri čo najväčšom rozsahu prevádzkových podmienok. vlastnosti tesnenia sú merané a popísané charakteristickými hodnotami, ktoré umožňujú výpočty s preukázaním tesnosti a taktiež vzájomné porovnávanie jednotlivých tesnení na trhu.
Ohodnoťte naše služby