Lisované krúžky z expandovaného grafitu

Lisované krúžky z expandovaného grafitu

Vyrábané lisovaním fólie z expandovaného grafitu s čistotou 98 % C (priemyslová čistota), alebo 99,85 % C (nukleárna čistota)

Dostupnosť na vyžiadanie.

Kontaktujte nás

Lisované grafitové krúžky sú vyrábané lisovaním fólie z expandovaného grafitu s čistotou 98 % C (priemyslová čistota), alebo 99,85 % C (nukleárna čistota).

  • Vysoká teplotná odolnosť -200 °C až +650 °C
  • Maximálny pracovný tlak do 500 barov
  • Výborná chemická odolnosť - pH 1 - 14 (okrem silných oxidačných činidiel)
Možné prevedenie:
  • Hustota 1,3 – 1,7 g/cm3
  • Čistota grafitu 98 % a 99,85 %
  • Štvorcový alebo obdĺžnikový prierez
  • Delené aj nedelené 
  • Oplechovanie v rohu nerezovou oceľou
  • Prevedenie s úkosom rôznych druhov (štandardné 30° alebo 45°)
Široká škála rozmerov a špecifických hmotností podľa požiadavku zákazníka.
Lisované a predlisované krúžky sú využívané hlavne ako tesnenie vretena u stredovo tlakových a vysoko tlakových armatúr. Ďalej sa lisované krúžky používajú pre utesnenie armatúr pomocou tlakotesu v tlakovo tesnom veku.

Na našom trhu sa bežne vyskytujú upchávkové krúžky spravidla značne premenlivých vlastností.
  • Najdôležitejšie vlastnosti sú vnútorná Štruktúra, homogenita, hustota, pružnosť krúžku a čistota grafitu.

Máte záujem o tento produkt?

Náš tovar a služby ponúkame iba na IČO.

Ohodnoťte naše služby