POWERgasket - Tesnenie pre neparalelné plochy

POWERgasket - Tesnenie pre neparalelné plochy

Rieši problémy vznikajúce pri nedostatočnej elasticite tesnenia a zabraňuje úniku škodlivín. Vhodné aj pre aplikácie s nízkym počiatočným uťahovacím momentom alebo tam, kde dochádza k ochladzovaniu a zahrievaniu príruby.

Dostupnosť na vyžiadanie.

Kontaktujte nás
Tesnenie POWERgasket - tesnenie pre neparalelné plochy rieši problémy vznikajúce pri nedostatočnej elasticite tesnenia a zabraňuje úniku škodlivín do prostredia. Je vhodné aj pre aplikácie s nízkym počiatočným uťahovacím momentom alebo tam, kde dochádza k ochladzovaniu a zahrievaniu príruby.
 • Vďaka svojej konštrukcií je tesnenie schopné utesniť aj listy prírub ohnuté od predchádzajúcich uťahovaní.
 • Najekonomickejšie riešenie pri požiadavke nízkych únikoch emisií a zároveň cyklickom teplotnom namáhaní.
Funkčnú časť tohto tesnenia tvoria dve zvlnené kovové jadrá, ktoré su pokryté pružným grafitom rôznej hustoty a hrúbky. Takto vyrobené tesnenia sú pripevnené na kovovom medzikruží.
 • Konštrukcia zabezpečuje lepšie tesniace vlastnosti oproti štandardne používaným tesneniam.
Vlnitý tvar zvyšuje schopnosť vrátiť sa do pôvodného stavu a redukuje povrchovú plochu tesnenia na začiatku uťahovania. Zároveň znižuje hodnotu dosadacieho tlaku potrebného k dosiahnutiu funkčnosti tesnenia. Z toho vyplýva stabilita skrutiek a zvýšená stálosť prítlakovej sily behom teplotných cyklov.

Výrobný postup nanášania grafitu na povrch kovového jadra zabezpečuje jeho aplikáciu bez pórov, ktoré sa vyskytujú pri tesneniach z grafitových dosiek.
 • Hrúbka tesnenia 9,4 mm je prevencia pred dosadnutím vonkajších priemerov prírub na seba.
 • Deformácia tesnenia pri montáži je min. 2 mm.
Chránené zapísaným priemyslovým vzorom EU č. 001933151.
 
Tesniaci materiál - pružný grafit
 • Obsahuje pasívny inhibítor korózie.
 • Prispôsobivý nerovnostiam povrchu.
 • Bez prísad a lepidiel (vysoká čistota).
 • Chemicky odolný.
 • Znížená pórovitosť.
 • Je tepelne vodivý.
 • Nízka teplotná rozťažnosť.
 • Nevyrába sa valcovaním, preto sú vlastnosti vo všetkých smeroch rovnaké.
Kovové jadro
 • 316/1.4401
 • 304/1.4301
 • 309/1.4828
Veličina Hodnota
Maximálna teplota - oxidačná atmosféra: +450 °C
Maximálna teplota - para: +650 °C
Maximálny tlak: vákuum až 306 barov (v závislosti na teplote a rozmere tesnenia)
pH: 0-14
Merná hustota grafitu: 0,64 a 1,84 g/cm3
Bežne sa grafit aplikuje na kovové jadro iba v jednej hustote a tým tesnenie poskytuje výhody iba tejto jednej hustoty.
 • Na tesnenie POWERgasket - tesnenie pre neparalelné plochy sa aplikuje grafit s nízkou aj vysokou hustotou, vďaka čomu tesnenie získava výhody obidvoch hodnôt.
Expandovaný grafit obsahuje pasívny inhibítor korózie.
 • Inhibítor zabraňuje vzniku korózie na tesniacich plochách a zvyšuje pracovnú teplotu v oxidačnej atmosfére až na +525 °C.

Máte záujem o tento produkt?

Náš tovar a služby ponúkame iba na IČO.

Komplexné riešenie prírubových spojov

Ponúkame komplexné riešenie tesnosti prírubových spojov – analýzu, návrh riešení, dodávku materiálov, odbornú montáž a garanciu tesnosti.

Kliknite sem

POWERtorque LF KOTE 450

POWERtorque LF KOTE 450 je vypálený do povrchu spojovacieho materiálu. Zabraňuje zadieraniu skrutky a matice.

Kliknite sem
Ohodnoťte naše služby