Tesnenie pre výmenníky - Dynagraph

Tesnenie pre výmenníky - Dynagraph

Dynagraph rieši problémy vznikajúce pri nedostatočnej elasticite tesnenia a zabraňuje úniku škodlivín do prostredia. Vhodný tam, kde dochádza ku ochladzovaniu a opätovnému zahrievaniu príruby. Riešenie pri požiadavke nízkych únikoch emisií.

Dostupnosť na vyžiadanie.

Kontaktujte nás
Dynagraph rieši problémy vznikajúce pri nedostatočnej elasticite tesnenia a zabraňuje úniku škodlivín do prostredia.
 • Vhodné aj pre aplikácie s nízkym počiatočným uťahovacím momentom.
 • Vhodný tam, kde dochádza ku ochladzovaniu a opätovnému zahrievaniu príruby.
 • Ekonomické riešenie pri požiadavke nízkych únikoch emisií.
Bežne sa grafit aplikuje na kovové jadro tesnenia iba v jednej hustote a tým poskytuje výhody iba tejto jednej hustoty. Dynagraph má aplikovaný grafit s nízkou aj vysokou hustotou, čím získava výhody obidvoch hodnôt.

Konštrukcia - charakteristika:
 • Nosnú časť tvorí zvlnené kovové jadro, ktoré je pokryté pružným grafitom rôznej hustoty a hrúbky.
 • Konštrukcia zabezpečuje lepšie tesniace vlastnosti oproti štandardne používaným tesneniam.
Vlnitý tvar zvyšuje schopnosť vrátiť sa do pôvodného stavu a redukuje povrchovú plochu tesnenia na začiatku uťahovania. Zároveň znižuje hodnotu dosadacieho tlaku potrebného k dosiahnutiu funkčnosti tesnenia.
 • Z toho vyplýva stabilita skrutiek a zvýšená stálosť prítlakovej sily počas teplotných cyklov.
Výrobný postup nanášania grafitu na povrch kovového jadra zabezpečuje jeho aplikáciu bez pórov, ktoré sa vyskytujú pri tesneniach z grafitových dosiek.
 • Možnosť výroby s rôznymi prepážkami a rozmerov podľa požiadaviek zákazníka.
Tesniaci materiál - expandovaný grafit
 • Prispôsobivý nerovnostiam príruby.
 • Bez prísad a lepidiel (vysoká čistota).
 • Chemicky odolný.
 • Znížená pórovitosť.
 • Je tepelne vodivý.
 • Nízka teplotná rozťažnosť.
 • Nevyrába sa valcovaním - vlastnosti sú vo všetkých smeroch rovnaké.
Kovové jadro
 • 316/1.4401 
 • 304/1.4301
Veličina Hodnota
Pracovné teploty - oxidačná atmosféra: -200 °C - +450 °C
Pracovné teploty - para: -200 °C - +650 °C
Max. pracovný tlak: vákuum až 306 barov (v závislosti na teplote a rozmere)
Chemická odolnosť pH: 0 - 14
Špecifická hmotnosť grafitu: 0,64 a 1,83 g/cm3
Výpočtové parametre: Y = 35 MPa; m = 3
Šírky medzikružia:
9,5 mm 11,10 mm 12,70 mm 15,90 mm
19,10 mm 22,20 mm 25,40 mm  
Hrúbky kovového jadra:
 • 1,6 mm
 • 3,2 mm

Máte záujem o tento produkt?

Náš tovar a služby ponúkame iba na IČO.

Komplexné riešenie prírubových spojov

Ponúkame komplexné riešenie tesnosti prírubových spojov – analýzu, návrh riešení, dodávku materiálov, odbornú montáž a garanciu tesnosti.

Kliknite sem

POWERtorque LF KOTE 450

POWERtorque LF KOTE 450 je vypálený do povrchu spojovacieho materiálu. Zabraňuje zadieraniu skrutky a matice.

Kliknite sem
Ohodnoťte naše služby