Live Loading - Prírubové spoje

Live Loading - Prírubové spoje

Tanierové pružiny - Live Loading sú efektívny riešením netesnosti prírubových spojov spôsobených nedostatočným predpätím skrutiek, kedy dochádza k poklesu merného tlaku na tesnenie a teda k možným únikom.

Dostupnosť na vyžiadanie.

Kontaktujte nás
Tanierové pružiny - Live Loading sú efektívny riešením netesnosti prírubových spojov spôsobených nedostatočným predpätím skrutiek.
  • Nedostatočné predpätie skrutiek je príčinou 50 - 80 % netesnosti prírubových spojov!
Vplyvom rýchlych značných zmien prevádzkových teplôt môže dochádzať k navýšeniu a následnému poklesu napätia v skrutkách a teda k navýšeniu a poklesu merného tlaku na tesnenie. Tieto náhle zmeny tlaku sa môžu prejaviť dodatočnou deformáciou tesnenia, ktoré po ustálení teplôt už nie je optimálne stlačené a môže tak dochádzať k únikom.
  • Tanierové pružiny sú efektívnym riešením, pretože sú schopné navýšiť elesticitu skrutkového spoja.
Správne navrhnuté tanierové pružiny sú schopné navýšiť elasticitu skrutkového spoja 7 - 15 krát! Skúsenosti z rafinérií a petrochemických podnikov potvrdzujú, že použitie tanierových pružín na kritických spojoch prokazateľne prispelo ku zvýšeniu ich tesnosti.

PRÍRUBY VHODNÉ PRE POUŽITIE TANIEROVÝCH PRUŽÍN

  1. Kritické prírubové spoje, kde únik média môže spôsobiť haváriu.
  2. Prírubové spoje s veľkými zmenami teplôt.
  3. Je predpoklad relaxácie skrutiek alebo tesnenia prírubového spoja za prevádzkových podmienok.
  4. Opakované problémy s netesnosťou.
  5. Uvoľňovanie skrutiek vibráciami.
Firma Pokorný navrhuje a dodáva sady tanierových pružín na kritické prírubové spoje.

 

Máte záujem o tento produkt?

Náš tovar a služby ponúkame iba na IČO.

Komplexné riešenie prírubových spojov

Ponúkame komplexné riešenie tesnosti prírubových spojov – analýzu, návrh riešení, dodávku materiálov, odbornú montáž a garanciu tesnosti.

Kliknite sem

Školenie – prírubové spoje

Vykonávame školenie podľa normy EN 1591-4 Kvalifikácia odbornej spôsobilosti personálu k montáži skrutkových spojov v tlakových zariadení v kritických aplikáciách.

Kliknite sem
Ohodnoťte naše služby