Vítejte na nové verzi našich stránek! Neustále pracujeme na jejich vylepšení a přidávání nových funkcí. Pokud narazíte na jakýkoliv problém, prosím, dejte nám vědět. Děkujeme za Vaši trpělivost a zpětnou vazbu.

Školení - přírubové spoje

Provádíme školení podle normy EN 1591-4 Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích.

Školení - přírubové spoje

Školení EN 1591-4

Speciální tenzometrické příruby

Tlakové zkoušky

Simulace nesouososti

Nácvik rozpínání

Školení podle EN 1591-4

Tato norma se týká mechaniků šroubových spojů, pracovníků dozoru a odpovědných techniků, kteří demontují, montují a utahují šroubové spoje v tlakových zařízeních v kritických aplikacích

Důvodem zavedení normy EN 1591-4 je fakt, vyplývající z dlouhodobého výzkumu, že lidský faktor bývá až z 50 % příčinou selhání těsnosti přírubových spojů.

Školení - přírubové spoje

Školící centrum

Naše školící centrum je vybaveno audiotechnikou, moderními technologiemi pro teoretickou i praktickou výuku. Máme například:

 • Speciální tenzometrické příruby pro názorné ukázky přenosu sil.
 • Příruby se všemi typy dosedacích ploch, na kterých je možné provádět tlakové zkoušky.
 • Předpjaté potrubí pro nácvik bezpečné manipulace s přírubovými spoji. Simulace nesouososti, nácvik rozpínání a vyrovnávání přírub.
 • Naučíme montéry spolehlivě utáhnout přírubový spoj i bez znalosti utahovacího momentu.

Školící centrum se nachází v areálu našeho výrobního závodu v Hodoníně. Cenovou nabídku Vám zpracujeme na základě Vámi požadovaného počtu osob účastnících se školení.

Školení - přírubové spoje

Cílem je předat informace o nových materiálech těsnění, které nahradily azbest, jejich významného vlivu na zavedené montážní postupy a celkový vliv na spoj jako takový. Cílem je také povýšit práci montéra přírubových spojů na úroveň svářečů odborníků.

Obsah školení

Základní kvalifikace normy má 27 témat, které lze rozdělit do 4 oblasti:

 1. Materiál těsnění, jeho vlastnosti, třídy těsnosti, deformace těsnění a další.
 2. Vliv mazání , přenos sil a spojovací materiál.
 3. Postupy utahování, záznamy a protokoly.
 4. Nástroje pro utahování, způsoby utahování, bezpečnost práce a detekce úniků.

Výsledek školení

Výsledkem školení pro montéra je mimo jiné širší znalost vzájemných vlivů působících na přírubový spoj a schopnost ověřit si správnost utažení. Absolventi školení získají také nejnovější informace o materiálech těsnění, stejně jako detailní informace o vlivu mazání na přenos sil při utahování.

 • Zvýšená bezpečnost provozu
 • Plynulejší provoz
 • Méně odstávek
 • Snížení nákladů

Certifikát způsobilosti

Certifikát je vydán všem pracovníkům po úspěšném absolvování praktické a teoretické zkoušky.

Je vydáván certifikovaným orgánem pro certifikaci osob (zkušebna) akreditovaný Českým institutem pro akreditaci (ČIA) o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 1724:2013. To znamená, že zkušebna provádějící zkoušky montérů má od ČIA o.p.s. schválené certifikační schéma (viz. seznam certifikačních schémat na www.cai.cz). Certifikační schéma je zpracované na základě normy EN 1591-4, podle kterého probíhají zkoušky montérů.

 • Jsme certifikovaným pracovištěm.
 • Školící centrum je vybaveno v souladu na požadavky certifikovaného školení EN 1591-4.

Doba platnosti

5 let - pokud jsou splněny dvě podmínky, jinak se musí osvědčení odebrat:

 1. Neměl přerušení v práci mechanika šroubových spojů delší než 6 měsíců.
 2. Neexistují žádné důvody pro zpochybnění jeho schopností a dovedností mechanika šroubových spojů.

Prodloužení

Na dalších 5 let po absolvování teoretického i praktického přezkoušení.

 • Pokud u přezkoušení neuspěje musí absolvovat celý výcvik znovu včetně závěrečných testů.

Velmi děkuji za možnost zúčastnit se tohoto školení, přestože mé domněnky před školením byly negativistické vzhledem k mým dlouholetým praktickým zkušenostem. Navzrody tomu mě toto školení obohatilo o množství nových poznatků a informací o moderních způsobech v oblasti těsnících a hlavně mazacích materiálů, jako i způsobech jejich aplikace v praxi. Chci dále poděkovat za jednoduchý a tímto i snadno pochopitelný výklad v teoretické oblasti a důkazy v praktické časti. Jšte jednou vřele díky a spoustu dalších úspěchů v této činnosti i v osobním životě celému kolektivu přeje Hudák.

Hudák - PMaO s.r.o. Košice

Kurzy otvíráme od 6 lidí

MěsícČíslo kurzuTermín
Leden1, 211. - 12. 1., 24. - 25. 1.
Únor314. - 15. 2.
Březen4, 57. - 8. 3., 22. - 23. 3.
Duben6, 74. - 5. 4., 19. - 20. 4.
Květen8, 99. - 10. 5., 24. - 25. 5.
Červen1011. - 12. 6.
ČervenecXX
SrpenXX
Září1117. - 18. 9.
Říjen12, 138. - 9. 10., 23. - 24. 10.
Listopad14, 156. - 7. 11., 19. - 20. 11.
Prosinec163. - 4. 12.

Zajišťujeme pro společnost Slovnaft a.s. přezkoušení (externích) montážních pracovníků, kteří se mají účastnit odstávek.

Jste připraveni hodit starosti s výběrem těsnění za hlavu? Ozvěte se nám

a získejte cenné rady a informace ohledně průmyslových těsnění

Logo Pokorny Industries

Pokorny Industries Partnerství v kvalitě

© Pokorny industries s.r.o. 2024 - všechna práva vyhrazena

Vytvořeno servisdesign