ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ověřování součinitelů tření maziv

V naší laboratoři máme speciální vybavení pro ověřování součinitelů tření maziv a past používaných pro mazání šroubových spojů. Naměřené výsledky využíváme ve výpočtech utahovacích momentů. 

Příklad průběhů součinitelů tření měřených v souladu s ČSN EN 16047

Na grafech je vidět ustálený průběh tření v závitu i pod maticí. Vodorovná osa vyjadřuje teoretický tlak v závitu pth, respektive pod maticí pb, který v průběhu utahování narůstá. Z průběhu křivek je patrné, že se vzrůstajícím zatížením se tření nemění.
 

Průběh součinitele tření v závitu v závislosti na zatížení

Průběh součinitele tření v závitu v závislosti na zatížení

LF Booster - montážní pasta pro šroubované spoje

Průběh součinitele tření pod maticí v závislosti na zatížení

Průběh součinitele tření pod maticí v závislosti na zatížení

Měřeno na svornících M33x3,5x300 dle ČSN 131520.2

Potřebujete správný utahovací moment?

Kalkulátor naleznete na: utahovacimoment.tesneni.cz

1. Zadání hodnot

2. Návrh optimálního utahovacího momentu

3. Zobrazení úrovně vytížení šroubového spoje v montážním stavu

Výpočet utahovacího momentu

Výsledkem je utahovací moment MU a kontrola šroubu z pohledu napětí v tahu σt [MPa], krutu τk [MPa] a redukovaného napětí pro mazivo POWER®torque LF kote 450.
   

Máte zájem o tuto službu?

Žlutě podtržená pole jsou povinná.

Naše zboží a služby nabízíme pouze na IČO. Minimální hodnota objednávky je 1 000 Kč.

+420 532 196 711

Po - čt: 7:30 - 16:00
Pá: 7:30 - 14:00

info@pokornyindustries.com

Rádi odpovíme na Vaše dotazy

Trnkova 2788/115

628 00 Brno, Česká republika