Vítejte na nové verzi našich stránek! Neustále pracujeme na jejich vylepšení a přidávání nových funkcí. Pokud narazíte na jakýkoliv problém, prosím, dejte nám vědět. Děkujeme za Vaši trpělivost a zpětnou vazbu.

Aplikace suchého maziva

Aplikace suchého maziva

Nanášení vypalovaného kluzného laku POWER®torque LF kote 450 se věnujeme již více než 10 let. Za tuto dobu jsme získali bohaté zkušenosti týkající se materiálů, povrchových úprav a vzájemných vztahů mezi nimi. Nástřik, tzv. nakluznění, aplikujeme v technologicky moderně vybavené výrobě.

Výsledkem je dokonale namazaný spojovací materiál, který zabrání zadření - zakousnutí. Montéři tak mají k dispozici ideálně ošetřený spojovací materiál, který již nemusí mazat.

POWER®torque LF Kote 450

  1. Zajistí nízký a konstantní součinitel tření v plném rozsahu utahovacích momentů.
  2. Lze dosáhnout rovnoměrného přenosu napínacích sil v celém obvodu přírubového spoje.
  3. Je trvale ukotven do povrchu základního materiálu, nemůže být vytlačen vlivem utahování.
  4. Odolává vysokým měrným tlakům na kluzných plochách.

Skutečné hodnoty součinitelů tření a přenosy sil ve šroubovém spoji si pravidelně ověřujeme na speciálním měřicím zařízení. Dlouhodobě se také zabýváme porovnáváním vlastností jednotlivých maziv mezi sebou.

Odolnost vůči zatížení v tlaku (v závitech, pod hlavou matice) - zatížení ASTM 2625 Metoda B > 250 000 psi (1 750 MPa).
Opotřebení ASTM 2714 Metoda A > 300 minut.

Test součinitele tření

Testováno podle ČSN EN ISO 16047, která stanovuje podmínky pro provádění zkoušek točivého momentu a upínací síly, pro spojovací součásti.

Nominální tření v závitu.Nominální tření v závitu.

Nominální tření pod maticí.Nominální tření pod maticí.

Jste připraveni hodit starosti s výběrem těsnění za hlavu? Ozvěte se nám

a získejte cenné rady a informace ohledně průmyslových těsnění

Logo Pokorny Industries

Pokorny Industries Partnerství v kvalitě

© Pokorny industries s.r.o. 2024 - všechna práva vyhrazena

Vytvořeno servisdesign