Těsnění přírubová

Nabídka produktů

Přírubová těsnění

Přírubové spoje patří od počátku vývoje strojních zařízení k nejpoužívanějším konstrukčním prvkům. V závislosti od jejich důležitosti a počtu ovlivňuje jejich správná funkce podstatně bezpečnost a hospodárnost těchto zařízení a zároveň také hodnoty emisí podniků.

Plochá těsnění jsou pro přírubový spoj klíčovou součástí. Vlastnosti těsnění jsou měřeny a popsány charakteristickými hodnotami, které jsou nezbytné pro výpočty s průkazem těsnosti a také umožní vzájemné kvalitativní srovnání jednotlivých těsnění na trhu.
Charakteristické hodnoty nám slouží mimo jiné ke stanovení rozsahu měrných tlaků na těsnění, při kterém je současně se správnou montáži zajištěna požadovaná třída těsnosti i během cyklického zatížení.

V naší nabídce najdete přírubové těsnicí desky z nejrůznějších materiálů, přírubové těsnicí pásky, kovová těsnění různých typů, příslušenství k přírubovým spojům a mnohé další. 
Ohodnoťte naše služby