Těsnění přírubová

Nabídka produktů

Přírubová těsnění

Přírubové spoje patří od počátku vývoje strojních zařízení k nejpoužívanějším konstrukčním prvkům. V závislosti od jejich důležitosti a počtu ovlivňuje jejich správná funkce podstatně bezpečnost a hospodárnost těchto zařízení a zároveň také hodnoty emisí podniků.

Ploché těsnění je pro přírubový spoj klíčová součást. Jeho úkolem je zajistit těsnost spoje tím, že vykompenzuje nerovnosti těsnicích ploch a uzavře vnitřní kanály působením měrného tlaku přírubového spoje. Za provozu se měrný tlak na těsnění mění, a proto je třeba neustále vyvíjet nové materiály a konstrukce plochých těsnění, které mají spolehlivě udržet požadovanou třídu těsnosti při co největším rozsahu provozních podmínek. Vlastnosti těsnění jsou měřeny a popsány charakteristickými hodnotami, které umožňují výpočty s průkazem těsnosti a také vzájemné srovnání jednotlivých těsnění na trhu.

V naší nabídce najdete přírubové těsnicí desky z nejrůznějších materiálů, přírubové těsnicí pásky, kovová těsnění různých typů, příslušenství k přírubovým spojům a mnohé další.