Těsnění pro výměníky - Dynagraph

Těsnění pro výměníky - Dynagraph

DynaGraph řeší problémy vznikající při nedostatečné elasticitě těsnění a zabraňuje úniku škodlivin do prostředí. Vhodný tam, kde dochází k ochlazování a opětovnému zahřívání příruby. Řešení při požadavku nízkých úniků emisí.

Dostupnost na dotaz.

Kontaktujte nás
Korugované těsnění DynaGraph řeší problémy vznikající při nedostatečné elasticitě těsnění a zabraňuje úniku škodlivin do prostředí.
  • Vhodný i pro aplikace s nízkým počátečním utahovacím momentem. 
  • Vhodný tam, kde dochází k ochlazování a opětovnému zahřívání příruby.
  • Ekonomické řešení při požadavku nízkých úniků emisí.
Běžně se grafit aplikuje na kovové jádro těsnění pouze v jedné hustotě a tím poskytuje výhody pouze této jedné hustoty. DynaGraph má aplikován grafit s nízkou i vysokou hustotou, čímž získává výhody obou hodnot.

Konstrukce – charakteristika

  • Nosnou část tvoří zvlněné kovové jádro, které je pokryto pružným grafitem různé hustoty a tloušťky.
  • Konstrukce zabezpečuje lepší těsnicí vlastnosti oproti standardně používaným těsněním.
Vlnitý tvar zvyšuje schopnost vrátit se do původního stavu a redukuje povrchovou plochu těsnění na počátku utahování. Zároveň snižuje hodnotu dosedacího tlaku potřebného k dosažení funkčnosti těsnění.
  • Z toho vyplývá stabilita šroubů a zvýšená stálost přítlakové síly během teplotních cyklů.
Výrobní postup nanášení grafitu na povrch kovového jádra zabezpečuje jeho apliakci bez pórů, které se vyskytují u těsnění z grafitových desek.
  • Možnost výroby s různými přepážkami a rozměrů dle požadavku zákazníka.

Těsnicí materiál - expandovaný grafit

  • Přizpůsobivý nerovnostem příruby.
  • Bez přísad a lepidel (vysoká čistota).
  • Chemicky odolný.
  • Snížená pórovitost.
  • Je tepelně vodivý.
  • Nízká teplotní roztažitost.
  • Nevyrábí se válcováním - vlastnosti jsou ve všech směrech stejné.

Kovové jádro

  • 316/1.4401 
  • 304/1.4301
Veličina Jednotky Hodnota
Pracovní teploty - oxidační atmosféra: °C -200 až +450
Pracovní teploty - pára: °C -200 až +650
Max. pracovní tlak: bar vakuum až 306 (v závislosti na teplotě a rozměru)
Chemická odolnost pH:   0 - 14
Specifická hmotnost grafitu:  g/cm3 0,64 a 1,83
Výpočtové parametry:   Y = 35 MPa; m = 3

Šířky mezikruží

9,5 mm 11,10 mm 12,70 mm 15,90 mm
19,10 mm 22,20 mm 25,40 mm  

Tloušťky kovového jádra

  • 1,6 mm
  • 3,2 mm

Tato stránka obsahuje soubory dostupné pouze pro uživatele zaregistrované do klientské sekce.

Přihlašte se do klientské sekce

Máte zájem o tento produkt?

Naše zboží a služby nabízíme pouze na IČO.

Komplexní řešení přírubových spojů

Nabízíme komplexní řešení těsnosti přírubových spojů - analýzu, návrh řešení, dodávku materiálů, odbornou montáž a garanci těsnosti.

Klikněte zde

Powertorque LF Kote 450

POWERtorque LF kote 450 je vypálený do povrchu spojovacího materiálu. Zabraňuje zadírání šroubu a matice.

Klikněte zde
Ohodnoťte naše služby