Powertorque LF Kote 450

Powertorque LF Kote 450

POWERtorque LF kote 450 je za tepla vytvrzený mazný prostředek. Minimalizuje součinitel tření a zabraňuje zadírání.

Dostupnost na dotaz.

Kontaktujte nás
POWERtorque LF kote 450 je za tepla vytvrzený mazný prostředek. Vytváří suchý, v povrchu pevně zakotvený, kluzný film s dlouhodobě stálým mazným účinkem i při extrémním zatížení v tlaku. Tenký mazný film trvale odděluje jednotlivé materiály od sebe = zabraňuje "zakusování" povrchů do sebe (například šroubu a matice). Zvlášť vhodné pro nerezové materiály.
 
 1. Trvale ukotven do povrchu základního materiálu.
 2. Zabraňuje "zakusování" povrchů do sebe.
 3. Minimalizuje součinitel tření.
 4. Minimální rozptyl sil při utahování v jednotlivých šroubech zajistí rovnoměrné stlačení těsnění.
 5. Rovnoměrné utažení zajišťuje těsnost spoje.
 6. Umožňuje bezproblémové povolení.
 • Použití od -70 °C do +450 °C.
 • Extrémní odolnost vůči tlaku vyvozeným v závitech šroubů nebo na podložkách při utahování.
 • Zcela eliminuje chyby při mazání na místě.
Odolnost vůči zatížení v tlaku (v závitech, pod hlavou matice) - zatížení ASTM 2625 Metoda B > 250 000 psi (1 750 MPa).
Opotřebení ASTM 2714 Metoda A > 300 minut.

Vliv přípravku POWER®torque LF kote 450 na přenos síly při utahování:

 • Znalost součinitele tření je důležitá pro vlastní výpočet utahovacího momentu a stanovení přesného tlaku na těsnění.
 • Konstantní součinitel tření u všech použitých spojovacích materiálů zajistí rovnoměrné rozložení tlaku na těsnění po celém obvodu těsnící plochy přírubového spoje.
POWER®torque LF kote 450 lze nanášet na všechny základní materiály šroubů a svorníků - ocel, pozink, nerez, a další.
 • Podle typu aplikace volíme různé složení a kombinace kluzného laku.
 1. LF kote 450 B má vynikající kluzné vlastnosti.
 2. LF kote 450 R má vysokou chemickou a korozní odolnost, zvláště pak zabraňuje galvanické korozi. Nanesená vrstva působí jako izolant proti přenosu el. náboje galvanického článku, který vznikne v důsledku kontaktů rozdílných kovů, např. nerez / ocel.
Realizujeme nánašení suchého maziva POWERtorque LF Kote 450 na spojovací materiál. Disponujeme moderní výrobou a technologickým zázemím, které nám umožňuje přesné nakluznění. Montéři tak mají dispozici dokonale ošetřený spojovací materiál, který nemusí již mazat, nezadře se a zajistí jim rovnoměrný přenos sil v každém šroubu příruby. Přípravek je zvláště vhodný pro nerezerový materiál.
 • Aplikujeme na námi i Vámi dodaný spojovací materiál - šrouby, podložky, čela matic.
 • Lze aplikovat na jakýkoli základní materiál - nerez, černá ocel, pozink a další.

Tato stránka obsahuje soubory dostupné pouze pro uživatele zaregistrované do klientské sekce.

Přihlašte se do klientské sekce

Máte zájem o tento produkt?

Naše zboží a služby nabízíme pouze na IČO.

Školení - přírubové spoje

Provádíme školení podle normy EN 1591-4 Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích.

Klikněte zde

Komplexní řešení přírubových spojů

Nabízíme komplexní řešení těsnosti přírubových spojů - analýzu, návrh řešení, dodávku materiálů, odbornou montáž a garanci těsnosti.

Klikněte zde
Ohodnoťte naše služby