ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vytvoření standardů k montáži přírubových spojů

Vytvoření standardů k montáži přírubových spojů

Zkušenosti převážně z rafinérií ukazují, že zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti přírubových spojů lze dosáhnout pomocí jejich rozdělení do jednotlivých kategorií. V návaznosti na tyto kategorie je následně třeba vytvořit standardy s nastavenými postupy montáže a požadavky na materiál, montéry, vybavení atd.

Stanovení kritérií, která ovlivňují zařazení přírubového spoje do jednotlivých kategorií je individuální pro každý podnik. Společným jmenovatelem může být např., zda-li daný spoj a jeho netěsnost ovlivní výrobu případně bezpečnost provozu, měl-li spoj v minulosti opakované netěsnosti. 

V první fázi je tedy třeba stanovit kritéria, na základě kterých budou definovány konkrétní kategorie. Tato kritéria se nejčastěji určují s ohledem na kombinaci provozní teploty a tlaku.

Nejvíce se osvědčilo rozdělení do tří kategorií, které Vám popíšeme na následujících řádcích.
 

Příklad rozdělení přírubových spojů do kategorií

Příklad rozdělení přírubových spojů do kategorií

Kritické přírubové spoje - kategorie I.

Nejčastěji se jedná o přírubové spoje aparátů např.: výměníků, reaktorů, kolon, kotlů a pod. Mnohaletá praxe prokázala, že opakující se netěsnosti důležitých přírubových spojů spadajících do kategorie I., se podařilo dlouhodobě a spolehlivě utěsnit realizací tzv. komplexním řešením. 

Komplexní služba zahrnuje:

V rámci komplexního řešení má jeden dodavatel pod kontrolou celý výše popsaný proces a nese zodpovědnost za těsnost přírubového spoje. 

Kritické přírubové spoje – kategorie II. a III.

Kritéria pro tyto kategorie mohou být různá. Jedná se převážně o normalizované spoje DN PN. Tyto spoje jsou nejčastěji realizovány v rámci běžných montážních a údržbářských činností. I u nich bychom však doporučovali mít vypočítané utahovací momenty a stanovené standardy pro jejich montáž. 

Tento přístup k řešení přírubových spojů se v dnešní době čím dál častěji uplatňuje i v dalších průmyslových odvětvích jako je energetika, papírenství, farmacie apod.
Již více jak 30 let našim zákazníkům pomáháme s řešením těsnosti kritických přírubových spojů.

S našimi zákazníky nejčastěji spolupracujeme na komplexních řešeních přírubových spojů v kategorii I. V nemalé míře se ale také zabýváme výpočty utahovacích momentů a např. supervizí přírubových spojů v kategoriích II. a III. 

Výsledná spolehlivost takto realizovaných spojů jednoznačně prokázala svoje opodstatnění a inspirovala mnohé zákazníky ke změně v jejich uvažování

Naše zkušenosti jsou Vám k dispozici při stanovení kritérií, které vedou ke kategorizaci přírubových spojů.

Na stránkách Nejčastěji řešíme ukazujeme na příkladech, že spolehlivé řešení těsnosti přírubových spojů je otázkou vzájemně se ovlivňujících se faktorů.

Napište nám

Žlutě podtržená pole jsou povinná.

Naše zboží a služby nabízíme pouze na IČO. Minimální hodnota objednávky je 1 000 Kč.

+420 532 196 711

Po - čt: 7:30 - 16:00
Pá: 7:30 - 14:00

info@pokornyindustries.com

Rádi odpovíme na Vaše dotazy

Trnkova 2788/115

628 00 Brno, Česká republika