ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Materiálové limity vláknitopryžových těsnění

Materiálové limity vláknitopryžových těsnění

Důvodů netěsností na přírubových spojích může být mnoho, ale opakující se netěsnost bývá důsledkem neodstranění její skutečné příčiny. Jednou z příčin může být vliv zvoleného materiálu těsnění. Zejména pak nerespektování materiálových limitů daného těsnění ve vztahu k provozním parametrům.

Před samotnou montáží bychom si měli položit několik otázek. Pokud na ně budou všechny naše odpovědi kladné, lze předpokládat, že přírubový spoj bude následně bezpečný a spolehlivě těsný.

V dnešní době neexistuje universální těsnicí materiál, jako byl dříve používaný azbestový materiál "Klingerit". Každý materiál má svoje limity a ty jsou dány jeho nejslabší částí.

Pro vláknitopryžové materiály obecně platí, že onou nejslabší částí je pryž, tj. NBR, CSM apod. Zejména se jedná o teplotní odolnost těchto elastomerů, která se pohybuje v rozsahu od -20°C do maximálně 150°C. Z tohoto důvodu nelze teplotní odolnost zvýšit ani přidáním např. grafitu, aramidu apod. Přesto se často setkáváme s argumentem, že tyto materiály lze "krátkodobě" použít i na 350°C. Lze ale specifikovat pojem "krátkodobě"?

Poměr jednotlivých složek u vláknitopryžových materiálu je následující.

Oproti tomu azbestová těsnění byla tvořena z cca. 80% samotným azbestem a zbytek potom doplňovala elastomerová pojiva a plniva.

Z velkého poměru elastomerových pojiv ve vláknitopryžových těsněních vyplývá, proč bývá jejich záměna za azbestová těsnění častou příčinou netěsností. Zejména u aplikací, které svojí teplotou přesahují 150°C, dochází u elastomerů k jejich tvrdnutí, ztrátě objemu (tloušťky) a pružnosti. Z těchto důvodů se na přírubovém spoji (obzvláště kde se mění teplota) následně objevuje netěsnost.

Z naší praxe bychom jako jeden příklad za všechny mohli uvést řešení netěsnosti na špičkovém ohříváku páry. Jedná se o tlakovou nádobu s teplotami kolem 350°C a tlakem páry 3,1 MPa. Netěsnost se na tomto zařízení objevovala vždy po snížení provozní teploty. Příčinou bylo použití vláknitopryžového těsnění, které bylo pro uvedené parametry naprosto nevhodné. Spolehlivost a těsnost spoje jsme vyřešili výměnou původního těsnění za těsnění Dynagraph se zvlněným nerezovým jádrem a grafitovou fólií.

Špičkový ohřívák

Těsnění Dyngraph

Parametry uváděné v materiálových listech dodavatelů jsou spíše marketingovou informací.

Informace v PT diagramech je z tohoto důvodu třeba číst s rezervou a s ohledem na konkrétní provozní a rozměrové parametry přírubového spoje. Zvláště pak pro aplikace těsnění kolem krajních hodnot uvedených v PT diagramech.

Příklad PT diagramu

Těsnění vyrobená z kvalitních vláknitopryžových materiálů mají v přírubovém spoji své místo. Musí však být používány pouze na aplikace, pro které jsou určeny.

Na konci série článků věnovaných tématům těsnění a těsnosti přírubových spojů pro Vás chystáme malé překvapení. Další informace Vám přineseme v příštích vydáních newsletterů.

Napište nám

Žlutě podtržená pole jsou povinná.

Naše zboží a služby nabízíme pouze na IČO. Minimální hodnota objednávky je 1 000 Kč.

+420 532 196 711

Po - čt: 7:30 - 16:00
Pá: 7:30 - 14:00

info@pokornyindustries.com

Rádi odpovíme na Vaše dotazy

Trnkova 2788/115

628 00 Brno, Česká republika