Vítejte na nové verzi našich stránek! Neustále pracujeme na jejich vylepšení a přidávání nových funkcí. Pokud narazíte na jakýkoliv problém, prosím, dejte nám vědět. Děkujeme za Vaši trpělivost a zpětnou vazbu.

Suché mazání a galvanická izolace spojovacího materiálu v jednom

Suché mazání a galvanická izolace spojovacího materiálu v jednom

Ve vlhkém prostředí, kde nejčastěji vzniká galvanická koroze, musí mazivo zajistit současně izolační ochranu a zároveň disponovat vhodnými kluznými vlastnostmi.

POWER®torque LF kote 450 R je suché mazivo, které tyto požadavky splňuje.

Své uplatnění nachází např. ve vodárenství. Zejména pak při montáži průtokových měřidel, u kterých se předpokládá jejich opakovaná demontáž z důvodu kalibrace, viz. obr.

Lze jej také použít jako součást řešení galvanicky izolovaného přírubového spoje potrubních tras, u kterých dochází ke spojení dvou různorodých kovových materiálů.

Výměna kontrolního měřidla s montážní vložkou na pitné voděVýměna kontrolního měřidla s montážní vložkou na pitné vodě

POWER®torque LF Kote 450 R jako součást galvanicky izolačního spojePOWER®torque LF kote 450 R jako součást galvanicky izolačního spoje

POWER®torque LF kote 450 R

Jedná se o suché mazivo, které díky své interkrystalické struktuře pronikne do předem upraveného povrchu materiálu a vytvoří stálou, plošnému tlaku odolnou vrstvu (odolává tlakům větším jak 1750 MPa), která výrazně zlepšuje tření a současně chrání povrch kovů před galvanickou korozí.

POWER®torque LF kote 450 R je tvořen dvěma vrstvami, které jsou díky technologii nanášení trvale ukotveny do povrchu spojovacího materiálu.

Spodní vrstva vytváří galvanickou izolační ochranu a zároveň zajišťuje korozní a chemickou odolnost.

Horní vrstva zajišťuje vynikající kluzné vlastnosti s nízkým součinitelem tření a vysokou pevností. Celková tloušťka suchého filmu, který lze aplikovat téměř na jakýkoli kovový povrch, je přibližně 20-30 µm.

POWER®torque LF Kote 450 RPOWER®torque LF kote 450 R

Výše uvedené kluzné a izolační vlastnosti byly zkoušeny a měřeny podle ČSN EN ISO 16047 a ČSN EN 60243-1.

Test součinitele tření.Test součinitele tření.

Na grafech je vidět ustálený průběh tření v závitu i pod maticí. Vodorovná osa vyjadřuje teoretický tlak v závitu pth, resp. pod maticí pb, který v průběhu utahování narůstá. Z průběhů křivek je patrné, že se vzrůstajícím zatížením se tření nezhoršuje. Vlivem zalešťování naopak dochází pod maticí k jeho zlepšení.

Na stránce {{#categorytitle}}178{{/categorytitle}} si mohou uživatelé sami spočítat potřebný utahovací moment pro mazivo POWER®torque LF kote 450 R.

Výsledkem je utahovací moment ?u a kontrola šroubu z pohledu napětí v tahu σt [MPa], krutu τk [MPa] a redukovaného napětí.

Příklad zobrazení výsledku výpočtu utahovacího momentu Mu.Příklad zobrazení výsledku výpočtu utahovacího momentu Mu.

Test galvanicky izolačních vlastností podle ČSN EN 60243-1,ed.2.14:

Elektrická pevnost Ep (kV/mm): 42,19
Odpor (GΩ): 23,5208
Průrazné napětí Up (V): 774

POWER®torque LF kote 450 R zabraňuje přenosu elektrického náboje mezi dvěma různými kovovými materiály (kombinace kov/nerez, litina/nerez, atd.).

Mezi další klíčové vlastností patří:

Teplotní odolnost: -73 °C až +149 °C
Korozní odolnost: Test dle ASTM B-117 a ASTM G-85 > 2500 hodin při 5% roztoku NaCl
Zatížení: ASTM 2625, metoda B > 250000 psi (1750 MPa)

Více informací na detailu produktu: POWER®torque LF kote 450 R

Jste připraveni hodit starosti s výběrem těsnění za hlavu? Ozvěte se nám

a získejte cenné rady a informace ohledně průmyslových těsnění

Logo Pokorny Industries

Pokorny Industries Partnerství v kvalitě

© Pokorny industries s.r.o. 2024 - všechna práva vyhrazena

Vytvořeno servisdesign