POWERcork 10

POWERcork 10

Tesniaci materiál POWER®cork 10 je zmes korku a elastoméru NBR. Vyhovuje všetkým súčasným požiadavkám na obsah nebezpečných látok. Vhodný pre minerálne a silikónové oleje.

Dostupnosť na vyžiadanie.

Kontaktujte nás
Tesniaci materiál POWER®cork 10 je zmes korku a elastoméru NBR.
 • Vhodný pre väčšinu transformátorových olejov pri dodržaní prevádzkových teplôt.
 • Vhodný pre minerálny olej, prírodný esterový olej, silikónový olej. Akceptovateľný pre SF6 gas.
POWER®cork 10 je vhodný pre minerálne a silikónové oleje podľa:
 • ASTM D3455 - metódy testu kompatibility konštrukcie materiálu s elektro izolačným olejom na ropnej báze.
 • ASTM D5282 - metódy testu kompatibility konštrukcie materiálu so silikónovou kvapalinou používanou v elektrickej izolácií.
POWER®cork 10 vyhovuje všetkým súčasným požiadavkám na obsah nebezpečných látok:
 • Neobsahuje azbest
 • Neobsahuje ťažké kovy - Pb, Cd, Hg ani Cr (VI)
 • Neobsahuje polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH)
Veličina Metóda Hodnota
Minimálna prevádzková teplota: - -35 °C
Maximálna prevádzková teplota: - +125 °C
Rozsah merných tlakov: - 5,5 - 20 MPa
Pevnosť v tlaku: - >70 MPa
Merná hmotnosť: ASTM D297 950 kg/m3
Tvrdosť: ASTM D2240 75 Shore A
Pevnosť v ťahu: ASTM D412, Die C 3,0 MPa
Predĺženie: ASTM D412, Die C 50 %
Z dôvodu zvýšenia kvality našej vstupnej kontroly materiálov pre výrobu tesnenie sme obstarali trhací stroj.

Teraz sme schopný:
 • Kontrolovať mechanické vlastnosti nakupovaných materiálov.
 • Overiť hodnoty uvedené na materiálových listoch dodávateľa.
 • Kontrolovať rozmery, tvrdosť a kvalitu povrchu materiálov.
 • Garantovať zákazníkovi požadované parametre.
Plocha tesnenia z gumokorku zaručuje dostatočnú kontaktnú plochu, čim znižuje nebezpečie vyšmyknutia tesnenia mimo tesnený povrch. Zaručuje taktiež výbornú stlačiteľnosť a je možné ho použiť aj pre tesnenie nerovných povrchov (nerovnosti,  zvyšky náterov a deformácie vzniknuté zvarením ai.).

Väčšina prírub vykazuje prehnutie od zaťaženia. Prispôsobivosť tesnenia je za takýchto podmienok rozhodujúca a materiály POWERcork v týchto prípadoch zabezpečia tesnosť bez úniku.

POWERcork bolk podrobený veľmi náročným podmienkam testov na starnutie (viac ako 1500hodín pri 167 °C, pod tlakom a za plného kontaktu s olejom), čim bola stimulovaná životnosť na viac ako 30 rokov.

Máte záujem o tento produkt?

Náš tovar a služby ponúkame iba na IČO.

Výroba tesnenia

Tesnenie Vám vyrobíme z ponúkaných tesniacich dosiek a to ako normalizované, tak aj podľa Vašich špecifických požiadaviek.

Kliknite sem

Komplexné riešenie prírubových spojov

Ponúkame komplexné riešenie tesnosti prírubových spojov – analýzu, návrh riešení, dodávku materiálov, odbornú montáž a garanciu tesnosti.

Kliknite sem
Ohodnoťte naše služby