Certifikát způsobilosti

Certifikát způsobilosti

Certifikát je výdán všem pracovníkům po úspěšném absolvování praktické a teoretické zkoušky.

Je vydáván SZU Brno s.p certifikovaným orgánem pro certifikaci osob č.P 3088. certifikovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 1724:2013.
  • Jsme certifikovaným pracovištěm pro SZU Brno.
  • Školící centrum je vybaveno v souladu na požadavky certifikovaného školení EN 1591-4.

Doba platnosti

5 let - pokud jsou splněny dvě podmínky, jinak se musí osvědčení odebrat:

  1. Neměl přerušení v práci mechanika šroubových spojů delší než 6 měsíců.
  2. Neexistují žádné důvody pro zpochybnění jeho schopností a dovedností mechanika šroubových spojů.

Prodloužení

Na dalších 5 let po absolvování teoretického i praktického přezkoušení.

  • Pokud u přezkoušení neuspěje musí absolvovat celý výcvik znovu včetně závěrečných testů.

 
 

Máte zájem o tuto službu?

Naše zboží a služby nabízíme pouze na IČO.

Ohodnoťte naše služby