Cíl, obsah, výsledek školení

cíl školení

Cílem je předat informace o nových materiálech těsnění, které nahradily azbest, jejich významného vlivu na zavedené montážní postupy a celkový vliv na spoj jako takový. Cílem je také povýšit práci montéra přírubových spojů na úroveň svářečů odborníků.

obsah školení

Základní kvalifikace normy má 27 témat, které lze rozdělit do 4 oblasti:
 
  1. Materiál těsnění, jeho vlastnosti, třídy těsnosti, deformace těsnění a další.
  2. Vliv mazání , přenos sil a spojovací materiál.
  3. Postupy utahování, záznamy a protokoly.
  4. Nástroje pro utahování, způsoby utahování, bezpečnost práce a detekce úniků.

výsledek školení

Výsledkem školení pro montéra je mimo jiné širší znalost vzájemných vlivů působících na přírubový spoj a schopnost ověřit si správnost utažení. Absolventi školení získají také nejnovější informace o materiálech těsnění, stejně jako detailní informace o vlivu mazání na přenos sil při utahování.
 
  • Zvýšená bezpečnost provozu.
  • Plynulejší provoz.
  • Méně odstávek.
  • Snížení nákladů.

Máte zájem o tuto službu?

Naše zboží a služby nabízíme pouze na IČO.

Ohodnoťte naše služby