Lisované kroužky z expandovaného grafitu

Lisované kroužky z expandovaného grafitu

Vyráběny lisováním fólie z expandovaného grafitu o čistotě 98 % C (průmyslová čistota), nebo 99,85 % C (nukleární čistota).

Dostupnost na dotaz.

Kontaktujte nás

Lisované grafitové kroužky jsou vyráběny lisováním fólie z expandovaného grafitu o čistotě 98 % C (průmyslová čistota), nebo 99,85 % C (nukleární čistota).

  • Vysoká teplotní odolností -200 °C až +650 °C
  • Maximálním pracovní tlak do 500 barů
  • Výborná chemická odolnost - pH 1 – 14 (kromě silných oxidačních činidel)
Možné provedení:
  • Hustota 1,3 – 1,7 g/cm3
  • Čistota grafitu 98 % a 99,85 %
  • Čtvercový nebo obdélníkový průřez
  • Dělené i nedělené
  • Oplechování rohů nerez ocelí
  • Provedení s úkosem různých úhlů (standardně 30° nebo 45°)
Široká škála rozměrů a specifických hmotností podle požadavku zákazníka.
Lisované a předlisované kroužky jsou využívány zejména jako těsnění vřetene u středotlakých a vysokotlakých armatur. Dále se lisované kroužky používají pro utěsnění armatury pomocí tlakotěsu v tlakotěsném víku.  

Na našem trhu se běžně vyskytují ucpávkové kroužky zpravidla značně proměnlivých vlastností.
  • Nejdůležitější vlastnosti jsou vnitřní struktura, homogenita, hustota, pružnost kroužku a čistota grafitu.

Máte zájem o tento produkt?

Naše zboží a služby nabízíme pouze na IČO.

Ohodnoťte naše služby