Live Loading - Přírubové spoje

Live Loading - Přírubové spoje

Talířové pružiny - Live Loading jsou efektivním řešením netěsností přírubových spojů způsobených nedostatečným předpětím šroubů, kdy dochází k poklesu měrného tlaku na těsnění a tedy k možným únikům.

Dostupnost na dotaz.

Kontaktujte nás
Talířové pružiny - Live Loading jsou efektivním řešením netěsností přírubových spojů způsobených nedostatečným předpětím šroubů.
  • Nedostatečné předpětí šroubů je příčinou 50 - 80 % netěsností přírubových spojů!
Vlivem rychlých a značných změn provozních teplot může docházet k navýšení a následnému poklesu napětí ve šroubech, tedy k navýšení a poklesu měrného tlaku na těsnění. Tyto náhlé změny tlaku se mohou projevit dodatečnou deformací těsnění, které po ustálení teplot již není optimálně stlačeno a může tak docházet k únikům.
  • Talířové pružiny jsou efektivním řešením, protože jsou schopny navýšit elasticitu šroubového spoje.
Správně navržené talířové pružiny jsou schopny navýšit elasticitu šroubového spoje 7 - 15 krát! Zkušenosti z rafinérií a petrochemických podniků potvrzují, že použití talířových pružin na kritických spojích prokazatelně přispělo ke zvýšení jejich těsnosti.

Příruby vhodné pro použití talířových pružin

  1. Kritické přírubové spoje, kde únik média může způsobit havárii.
  2. Přírubové spoje s velkými změnami teplot.
  3. Je předpoklad relaxace šroubů nebo těsnění přírubového spoje za provozních podmínek.
  4. Opakované problémy s netěsnostmi.
  5. Uvolňování šroubů vibracemi.
Firma Pokorný navhruje a dodává sady talířových pružin na kritické přírubové spoje.

 

Máte zájem o tento produkt?

Naše zboží a služby nabízíme pouze na IČO.

Komplexní řešení přírubových spojů

Nabízíme komplexní řešení těsnosti přírubových spojů - analýzu, návrh řešení, dodávku materiálů, odbornou montáž a garanci těsnosti.

Klikněte zde

Školení - přírubové spoje

Provádíme školení podle normy EN 1591-4 Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích.

Klikněte zde
Ohodnoťte naše služby