POWERcork 10

Těsnicí materiál POWER®cork 10 je směs korku a elastomeru NBR. Vyhovuje všem současným požadavkům na obsah nebezpečných látek. Vhodný pro minerální a silikonové oleje.

Dostupnost na dotaz.

Kontaktujte nás
Těsnicí materiál POWER®cork 10 je směs korku a elastomeru NBR.
 • Vhodný pro většinu transformátorových olejů při dodržení provozních teplot.
 • Vhodný pro minerální olej, přírodní ester olej, silikonový olej. Akceptovatelný pro SF6 gas.
POWER®cork 10 je vhodný pro minerální a silikonové oleje podle:
 • ASTM D3455 - metody testu kompatibility konstrukce materiálů s elektroizolačním olejem na ropné bázi.
 • ASTM D5282 - metody testu kompatibility konstrukce materiálů se silikonovou kapalinou používanou pro elektrické izolace. 
POWER®cork 10 vyhovuje všem současným požadavkům na obsah nebezpečných látek:
 • Neobsahuje asbest
 • Neobsahuje těžké kovy - Pb, Cd, Hg ani Cr (VI)
 • Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)

technická specifikace

Veličina Metoda Jednotky Hodnota
Provozní teplota:   °C -30 až +125
Měrný tlak:    MPa 5,5 - 20
Pevnost v tlaku:   MPa > 70
Tvrdost ASTM D2240   75 Shore A
Specifická hmotnost: ASTM D297 kg/m3 950
Z důvodu zvýšení kvality naší vstupní kontroly materiálů pro výrobu těsnění jsme pořídili trhací stroj.

Nyní jsme schopni:
 • Kontrolovat mechanické vlastnosti nakupovaných materiálů.
 • Ověřit hodnoty uváděné na materiálových listech dodovatele.
 • Kontrolovat rozměry, tvrdost a kvalitu povrchu materiálu.
 • Garantovat zákazníkovi požadované parametry.
Plochá těsnění z gumokorku zaručují dostatečnou kontaktní plochu, čímž snižují nebezpečí vysmeknutí těsnění mimo těsněný povrch. Zaručují také výbornou stlačitelnost a lze je použít i pro těsnění nerovných povrchů (nerovnosti, zbytky nátěrů a deformace vzniklé svařováním, aj.)

Většina přírub vykazuje prohnutí od zatížení. Přizpůsobivost těsnění je za takových podmínek rozhodující a materiály POWERcork v těchto případech zabezpečí těsnost bez uniků.

POWERcork byl podroben velmi náročným podmínkám testů na stárnutí (více jak 1500 hodin při 167 °C, pod tlakem a za plného kontaktu s olejem), jimiž byla simulována životnost více než 30 let.

Tato stránka obsahuje soubory dostupné pouze pro uživatele zaregistrované do klientské sekce.

Přihlašte se do klientské sekce

Máte zájem o tento produkt?

Naše zboží a služby nabízíme pouze na IČO.

Výroba těsnění

Těsnění Vám vyrobíme z nabízených těsnicích desek a to jak normalizovaná, tak i podle Vašich specifických požadavků.

Klikněte zde

Komplexní řešení přírubových spojů

Nabízíme komplexní řešení těsnosti přírubových spojů - analýzu, návrh řešení, dodávku materiálů, odbornou montáž a garanci těsnosti.

Klikněte zde
Ohodnoťte naše služby